مدیریت ارگانیک گلخانه

 نوشته: سیاوش طالبی 

 

 

 

چکیده

 

چگونه می توان به خوبی گلخانه را مدیریت نمود؟

این امر وقتی امکانپذیر است که گلخانه دار سیستمهای گلخانه ای را شناخته و بتواند تا حدودی انها را محاسبه نماید.

که یکی از مهمترین مدیریت گلخانه را می توان در موارد ذیل بررسی نمود که عبارتند از:

1-مواد سازنده

2 سفارشات و توصیه ها

3-دماسنج و شیشه

4- موانع  احداث و پس از احداث

5- دسترسی سریع به نیروی کار ارزان و همچنین دسترسی به امکانات جهت حمل و نقل که در صورت بهره گیری سریع منجر به کاهش هزینه های تولید خواهد شد که هدف نهایی مدیریت گلخانه است

لغات کلیدی:

ارگانیک،گلخانه،استریلیزه،پاستوریزه

 

مقدمه

روش های معمول کشت در هوای آزاد بر اساس مساعد بودن شرایط محیط صورت می گیرد معمولا در اکثر مناطق کشور کاشت در بهار و برداشت در اواخر نابستان و در صورت مساعد بودن هوا  تا اوایل پاییز به طول می انجامد در روش های معمول کشت تمامی عملیات کاشت تا برداشت تابع شرایط محیطی است .

در صورتی که بخواهیم تولید خارج از فصل داشته باشیم باید با به کار گیریی روش هایی عوامل محیطی مناسب رشد گیاه (دما.رطوبت نسبی و نور ) را تحت کنترل داشته باشیم . که برای این منظور از گلخانه استفاده می کنیم 

استفاده از گلخانه به منظور تولید خارج از فصل سبزی های گلخا نه ای انجام می شود و اهمیت به سزایی در علوم باغبانی دارد و از طرفی در کلیه ی  هزینه ها نیز مبلغ قابل توجهی صرفه جویی می شود.

اهداف کشت گلخانه ای :

تولید محصول در محلی که در آن محصول تولید نمی شود

تولد در زمانی که کشت محصول در هوای آزاد غیر ممکن است .

 مدیریت ارگانیک گلخانه

5-1- اصول

محصولات گلخانه ای باید اصول تولید طبیعی شامل مواد مورد نیاز گیاهان و منشاء حیوانی و حداقل کاربرد منابع غیر قابل تجدید را فراهم کند.

5-2- مواد سازنده

5-2-1- سفارشات و توصیه ها

1- دماسنج و شیشه

 

2- بازیافت مصنوعی امیدوار کننده است . و انهدام در یک حالت پاسخگو مورد نیاز است

3- لعاب کاری باید سفید کاری یا درپوش زدن به نحوی شایسته مناسب با فصل ها پوشیده شود.

5-2-2)

1) پلاستیک (بازیافت پلاستیک و انهدام در وقت لزوم مورد نیاز است.)

2) نور پردازی مصنوعی

3) لباس هنگام خاموشی

5-2-3- موانع :

1) الوار آغشته با مواد نباید در ساختار جایگزین و جدید به کار رود .

2) گیاهان و خاک نباید در تماس مستقیم با چوب باشد که با مواد آغشته شود.

اگر الوار آغشته شده در تماس با هر گیاه ، خاک یا مواد یا یک دیوار باشد (پلاستیک یا ماده درزگیر) مورد نیاز انتقال شیمیایی بین مواد را تخمین می زدند .

3) پلاستیک ها

4) کروزوت

3-5 منابع گرمایی

5-3-1 : توصیه :

1) جایی که به طور اقتصادی (امکان ژنراتورهای قدرت و گرما وجود دارد باید مورد استفاده قرار گیرد ).

3) منابع تجدید پذیر گرمایی که حداقل کربن را در اتمسفر آزاد کنده برای گرما مناسب هستند.

4) استفاده از منابع برای جلوگیری از اتلاف گرمایی و استفاده از منابع گرمایی هدر رفته (مثل گرمای بدن حیوانات و یا ژنراتورهای پرقدرت)

5-3-2- احتیاجات

1) منابع گرمای اضافی در داخل گل خانه به درستی باید تهویه شود تا در برابر محصولات آلوده به دود اگزوز مجهز باشد .

5-4) فنی سازی کربن دی اکسید

1-4-5- اختیارات

1) شعله                  2) تخمیر                  3) ترکیب         4) گاز فشره  2-4-5= موانع          1) سوزاندن هر سوختی صرفاً برای تولید

5-5 مواد بهداشتی برای ساختار و پاکسازی

5-5-1= اختیارات          1) پراکسید هیدروژن           2) بخار و آب داغ        3) شستشو با فشار

5-5-2= تنظیمات           1) ماده زنگ بر                2) آهک هیدرات شده       3) سولفات مس        4) ید       5) پراکسید ستیک       6) مواد پاک کننده و صابونها

5-5-3= موانع               1) گاز نرمالدئید            2) فومیگانت های مصنوعی و ضد قارچ های مصنوعی          3) قلیاب           4) برای جزئیات بیشتر به لیست مواد تولید شده و یا فرآیند سازی و آماده کردن مراجعه کنید .

5-6- مدیریت خلاقیت

5-6-1

1) یک طرح مدیریتی سه ساله شامل استراتژی های مدیریت خلاقیت آفت به بیماری (عوض کردن نقشه ) است . جزئیات باید روی استفاده از هر محصول مشخص فراهم شود مثلاً نشان دهد که این محصول برای کاربرد مناسب است .

2) برای عملیات روی زمین باید ساختار خاک سلامتی و خلاقیت مستمر ، مکمل ترکیبات را توسعه داد . دوره های محصول وکودهای سبز باید تا جای ممکن مورد استفاده قرار گیرد . تا تقاضای از خاک مناسب باشد و به غلبه بر آفت و مشکلات بیماری کمک کند.

5-6-2= سیستم های تولید تک محصولی (شامل انواع aliums سیب زمینی، brassicas) کنترل بیماری آفت و علف هرز به وسیله تأثیر روشهای خلاصه شده در این استاندارد قابل تدارک است .

5-6-3= موانع          1) استفاده از خاک های گلدان یا عاملهای مرطوب

2) استفاده از کودهای شیمیایی ممنوع شده          3) بافرهای تغییر دهنده(ترکیبات خاک)

5-7= جلوگیری کنترل بیماری و آفت

5-7-1= اختیارات           1- تنوع زراعی            2) هرس                3) آیش

4) ملازم کردن گیاه یا کشت هم جور                 5) هوادهی خلاء

6) رها کردن حیوانات شکارگر             7) استفاده از فیلترهای هوا و حفاظتها یا وسایل فیزیکی دیگر تا حشرات و آفت های دیگر را از بین ببرد .     8) تلقیح میوبیولوژیکی خاک    

5-8= عملیات پاستوریزه کردن خاک

5-8-1= تنظیمات : 1) بخار آب داغ (توجه داشته باشید علامت #2 برای اطلاعات بیشتر در مورد پاستوریزه کردن خاک است .)

5-8-2= موانع : 1- گاز فرمالدئید        2- فرمیگانت های مصنوعی و ساختگی و آفت کش های ساختگی

5-9= حفاظت محیطی

5-9-1= نیازمندیها

1) یک نقشه محیطی برای به حداقل رساندن ضرر به محیط باید گسترده باشد و گواهی نامه ای برای ارزیابی با درخواست اولیه (نقشه مزرعه) ارائه دهد. برا ی گواهینامه (نشه E فقط نیاز است که با درخواست اولیه مقایسه شود ) تقاضای بعدی یا مکمک های M کافی است یا به وسیله نقشه اولیه مورد نیاز است .

2) نمونه هایی از مزایای محیطی :

a) بازیافت آب (شامل آب باران)           b) استفاده مجدد و بازیافت زمین های تخت گلدانها و ظرف ها            c) ساختار و ترکیبات مفید    d) به حداقل رساندن سوخت فسیلی و گرمای مفید        e) بازیافت پلاستیک

3) شرکت ها قصد دارند که  a) خاک زراعی را تغییر دهند.         B) روی بتن سرمایه گذاری کنند .         c) روی شن سرمایه گذاری کنند .

برای ساخت گل خانه ها باید مجوز اولیه از گواهینامه ها را بدست آورد .

5-9-2= موانع

1)  افزایش در طول میدان در مناطق حساس به وسیله محیط وزات خانه BC تعریف می شود .

5-10= نیازمندیهای عملیات

5-10-1= نیازمندیها :

محصولات ارگانیکی یا غیر ارگانیکی ممکن است در عملیات گلخانه ای همزیست باشند مخصوصاً هنگامی که از طریق دوره انتقال با احتیاجات زیر جابه جا شود.

A ) محصول ارگانیکی باید ساختار گلخانه ای آن از ساختارهای سنتی جدا باشد .

B) جایی که سیستم در تهویه جدا باشند تا از ورود موانع ممنوع و کثیف جلوگیری کند .

C) سیستم های کود شیمیایی مایع در گلخانه ها غیر ارگانیکی از گلخانه های ارگانیکی جدا باشد تا از آلودگی با مواد ممنوع جلوگیری شود . D) هر ساختار گلخانه ای باید به طور دقیق بر اساس روش تولید اورگانیکی یا غیر ارگانیکی طبقه بندی شود.

E) تجهیزات مخلوط با خاک و دیگر ابزار باید قبل از استفاده برای مخلوط با خاک ها به طور کامل تمیز شوند . یک دفتر گزارش تمیز و باید هر تجهیزات نگهداری شود. یک دفتر گزارش خوب باید شامل امضاء کامل بین عملیات ارگانیکی و غیر آن باشد .

F) محصول یکسان نباید به طور ارگانیکی در یک گلخانه تولید یا به وسیله یک تولید کننده خاص و یکسان اداره شود. مگر اینکه گفته شود محصولات ظاهراً تشخیص داده شد که در حالت مرغوب باشد .

G) رکوردهای جداگانه باید برای روش های تولید ارگانیکی و غیر ارگانیکی ثبت شود. و آنها باید آماده برای بازرسی به وسیله مأمور تأیید باشد.

H) امکانات فیزیکی کافی مناسب ، همان طور که مأمور تأیید (مأمور تایید اعطای گواهینامه ) تعیین می کند باید گیاهان اورگانیکی و غیر ارگانیکی در انبار مناطق نگهداری برای فروش کانتینرهای مجزا فروش برای هر دو برچسب متداول محافظت شود . ثبت کاری به طور مناسب برای بازرسی موجود باشد.

I) مواد غیر ممنوع ممکن است در گلخانه ها استفاده شود تا برای محصولات ارگانیکی اختصاص داده شود.

J) در مواردی که هر نوع توجیهی برای آلودگی وجود دارد . حداقل بافر از 25 فیت برای مناطق آلوده لازم است .

5-11

1) نشانه های ارگانیکی مشخص شده ممکن است بدست آید زمانی که همه شرایط که در جدول زیر موجود باشد.

تذکرات :

توجه A1# میزان غلظت   بین 350 تا 1000 PPM برای تولیدات ، رشد محصول را افزایش می دهد. سطوح بالا 5000 را نمی توان تحمل کرد. سطوح  باید به طور دقیق از مانیتور پخش شود تا مطمئن شوید .

توجه 2# چه چیزی تفاوت بین خاک پاستوریزه و استریلیزه را نشان می دهد ؟

استریلیزه شامل گرما دادن خاک تا 100 درجه سانتی گراد یا 212 درجه فارنهایت برای 30 دقیقه است . و فرآیندی است که میکروبهای خاک کشته می شود . تغییرات شیمیایی در خاک اتفاق می افتد و ممکن است میزان جذب مواد غذایی گیاه تأثیر گذارد تا محصول بدست آید . پاستوریزه شامل گرما دادن خاک فقط 71 درجه سانتیگراد یا 160 درجه فارنهایت برای 30 دقیقه . در حالی که بیشتر عاملهای بیماری زا در این دما کشته شده و بیشتر اورگانیزه های مفید خاک باقی می ماند . بنابراین روش پاستوریزه روش ترجیح داده شده برای برنامه ای ارگانیکی است .

نیازمندیها

در سطح زمین

شاخه و کانتینر

 

احتیاجات دوره رشد

یک طرح ساختمان خاک باید طوری وضع شود که به طور زیستی به سمت یک خاک فعال رهبری می کند .

توسط رشد فعال زیستی باید در کانتینر ها به وسیله پایان هر دوره رشد ظاهر شود.

خاک زنده نیست

احتیاجات دوره

36.1 ماه از آخرین کاربرد داده ها در ساختار استفاده می شود

همه توصیه های کمیته گواهینامه باید رضایتمند باشند و قبل از نشانه های مشخص متنوع باش براساس ترکیبات و حالت مقررات مدیریتی

همه سفارشات گواهینامه مورد رضایت است و نشانه های گواهینامه متنوع است .

 

استفاده حالت های حیوانی و کود گیاهی برای ترکیبات و حالت مقررات مدیریتی

گیاهان در متوسط فعالیت ییولوژیکی رشد نمی کنند و نمی توانند با اورگانیک خاص برای نهایت انسانی فروخته شود

هسته فردی از رسانه باید با لیست مواد مخلوط شود.COABC متوسط فعالیت بیولوژیکی رشد نمی کنند و نمی توانند با اورگانیک خاص برای نهایت انسانی فروخته شود.

 

 

قارچها 57 درجه برای 30 میلی

 

 

 

 

نوعی قارچ پیتام 46 برای 40 میلی

 

بعضی باکتریها 60 برای 10 میلی