یک ضرب‌المثل چینی

 به دنیا آوردن بچه کار ساده‌ای است.
بزرگ کردن بچه مشکل است