دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی شاهرود

موضوع تحقیق:

معانی و کاربردهای جملات عامیانه کارآفرینی

استاد راهنما:

آقای مهندس طالبی

تهیه کننده :

منیره قاسمی

 

پاییز 88

ابیات و جملات  ذیل از نوشته هایی است که در عقب وانت ها،اتوبوس ها و کامیونها نقش بسته و نمونه هایی از آنها انتخاب شده است.

تو نور اندیشه ی حیدری( محمود)

این جمله پا گذاشته به سیاست که در آن الگوهایی مانند حضرت علی (ع) وجود دارد .از خصوصیات این مقام بزرگ می توان: شجاعت ، وفاداری، جوانمردی، مقاومت در برابر سختی ها و ظلم و ستم و دفاع از حقوق محرومین و . . . را می توان یاد کرد. الگویی که محمودمان به پیش گرفته تشبیهی از فکر علی وارانه است .

 

قربان وجودی که وجودم زه وجودش به وجود آمد

این جمله اشاره به یکتا پرستی و توحیددارد خدایی که خالق آسمانها و همه ی موجودات است .

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد  

     جاده از افتادگی از کوه بالا می رود

کوه را نماد استواری ومقاومت می داند و خطاب به انسانهایی که به دنبال پست و مقام هستند و در مصراع دوم جاده را نماد ، فروتنی بیان می کند مانند انسانهایی که فروتن هستند و در میان دیگران دارای جایگاهی بسیار مهم از نظرشأن و منزلت و احترام به این افراد قائل می شوند .

افتادگی آموز اگر طالب فیضی  

        هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

 

رفیق بی کلک مادر

مادر را نشانه پاکی و راستی ها می داند چون او هرگز بدی فرزندانش را نمی خواهد و این جمله بزرگی مادر را می رساند که چقدر دارای محبت است ومحبت و مهر مادری از خصوصیاتی است که خداوند بزرگ را از وجود خودش به مادر اعطا کرده است .

 

رخش بی قرار

این کلمات نشانه ی سختی کار در رانندگی در جاده هاست که چطور رانندگان عزیز برای به دست آوردن روزی حلال کیلومتر ها راه را طی می کنند.

 

 

 


رود می رود اما ریگزارش می ماند

این جمله نشانه ی این است که اگر به کسی خوبی کنی ، خوبی تو در نزد دیگران محو نمی شود و اگر به کسی بدی کنی آن بدی در خاطر آن فرد می ماند و مانند لکه ی سیاهیبر روی پارچه ی سفیدی نمایان می شود.

 

دو دو تا هفت تا     کی به کیه؟!!

این نشانه این است که هر کسی کار خود را به خوبی انجام نمی دهد و عدالت در اینجا زیر پا گذاشته شده است.

 

زندگی بدون عشق مانند شلوار بدون کش است.

اشاره به افرادی که با یکدیگر ازدواج می کنند ولی عشق و علاقه ای میان آنها نیست و در نهایت بعد از مدتی از یکدیگر جدا می شوند .

 

زندگی بدون عشق مثل ساندویچ بدون نوشابه است!!

زندگی بدون محبت مثل غذایی است که از خوردن آن هیچ لذتی نمی برد.

 

ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود    

        ز شهر و خانه ام آواره بنمود

این بیت مرا به یاد این جمله می اندازد که ژیان ماشین نمی شه و طاقت مسافرتهای دور را ندارد.

 

جون من داداش ... یه خورده یواش

رانندگانی که در جاده ها با سرعتهای زیاد در حرکتند به آنها گوشزد و تذکر می دهد که از سرعت خود بکاهند.

 

تجربه، نام مستعاری است که بر خطاهای خود می گذارند

کسانی که فکر می کنند خیلی بارشونه ولی نمی دونن که کارهایی که انجام می دهند، همش خطاست . این فکر افراد مغرور و خودخواهه.

 

جهان باشد دبستان و همه ی مردم دبستانی

چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل

اشاره به آخرت دارد ( روز حساب ) ما نباید به خواب خرگوشی برویم بلکه برای هر کاری که در دنیا انجام می دهیم باید در آخرت جواب بدهیم .

 

داداش ،مرگ من یواش   

        امان از دست گل گیر ساز و نقاش

اشاره به رانندگانی که مهارت کامل را در رانندگی ندارند و برای خود و دیگران دردسر به وجود می آورند.

 

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

 سر پیچ سبقت نگیر جانا ، مگر دیوانه ای

سبقت هایی که در سر پیچ ها خطرناکی که متأسفانه در جاده ها دیده می شود باعث از بین رفتن افراد دیگر نیز می گردد.

 

تاکسی نارنجی، از من نرنجی

به سختی کار در رانندگی اشاره دارد

 

ای روزگار ، با ما شدی ناسازگار

بعضی از افراد زندگی در دنیا بر وقف مرادشان نیست و از زندگی خسته شده اند . دیگر امید به آینده ندارند ، این گونه افراد باید به خدای بزرگ توکل کنند.

 

اگر الله کند یاری        

          چه داُف باشد چه سوسماری

اگر خداوند بخواهد روزی را بدهد به هر وسیله ای روزی را می رساند چه آنهایی که خودروهای قدیمی سوار می شوند و چه آنان که خودروهای نو سوار می شوند.

 

اگر از عشقت نکنم گریه و زاری  

               به جهنم که مرا دوست نداری

دوست داشتن افراد به دورن قلب بر می گردد و به ظاهر افراد نیست

 

اتوبوس من . . . غصه نخور منم یه روز بزرگ می شم(ژیان)

داشتن آرزو و رسیدن به آنها خوب است اما دل بستن به آنها بد است مثل آرزوهای بزرگی که هرگز به آنها دست نمی یابی

 

آدم دیوانه را بنگی بس است   

          خانه ی پر شیشه را سنگی بس است

انسان اگر کار خوبی انجام می دهد باید اجر و ثواب آن را هم حفظ کند و اگر گناهی انجام دهد مانند قطره ی جوهری در میان لیوانی از آب می ماند و تمام آن کارهای خوب دیگر دیده نمی شود .

 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ     

           ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ

این بیت اشاره به فانی بودن دنیا دارد و این دنیا سرای امتحان است.

 

شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است

 

                از خطر باکی ندارم چون خدا یار من است

این بیت مرا به یاد این جمله انداخت « حادثه خبر نمی کند» ولی حافظ همه ی انسانها خدای بزرگ است .

 

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند؟؟!!

چشم با قلب رابطه ای مستقیم دارد ، زه دست دیده و دل هر دو فریاد ، که هر چه دیده بیند دل کند یاد.

 

سرپایینی نوکرتم          سربالایی شرمنده تم(ژیان)

یادی از خودروهای ژیان که روزی برای خود یلی بودند

 

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی 

          دل ندادم که به من ساندویچ و لقمه دهی

انسانها دارای صفاتی هستند مانند ابراز محبت و این بیت به این موضوع اشاره دارد.

 

تمام مرده شویان راضی اند از مردن مردم    

   بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند

بالاخره هر کسی زندگی خود را می گذراند خواه خوشایند دیگران باشد خواه نباشد.

 

نوکرتم ننه ، همیشه در قلب منی مادر

خوبی های مادر چنان در قلب جای می گیرد که هیچ وقت از یاد نمی رود.

 

یا غیاث المثتغیسین

ای دادرس بیچارگان مرا یاری کن

الهم من لی غیرک

خدا یا غیر از تو کسی را ندارم

یوسف زهرا کجایی

 

 

الهم عجل لولیک الفرج

الهم صلی علی محمد و ال محمد

 

کربلا در کربلا می مانداگر زینب نبود

گر همسفر عشق شدی مرد سفر باش

جگر شیر نداری سفر عشق نرو

بوق نزن راننده خوابه

کبوتر سفید امام رضا

خنده بر لب می زنم تا کس نداند از دلم

خسته از تکرار شب ها

به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد

یالان دنیا« دنیای دروغ گو»

عاقبت فرار از مدرسه

رفیق بی کلک مادر

سلطان غم مادر

عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم

با علی در به در بودن شرط نیست؛ ای برادر نهروان در پیش روست

گذر عمر غارتگر خاطره هاست

پرسه بر خاک غریب پرسه ی بی انتهاست

در چاله چوله های گذر عشق شکست شاه فنرم، گلگیرتو بکش کنار نخوره به سپرم

روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت

هر کسی دنبال خبر می گرده بهش بگین عشق داره بر میگرده

یا فاتح خیبر

زنده از آنم که ابوالفضلیم

من آهنگ غریب روزگارم

گر که خواهی سربلندی با همه یک رنگ باش، قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است

گلیم بخت کسی را که  بافتند سیاه، به آب زمزم کوثر سفید نتوان کرد

در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست

عالم به علی نازد ، مولا به ابوالفضل

نا خدای کشتی غم زینب است