دیروز که سه شنبه 24 اسفندماه 89 بود به اتفاق آقایان : حسن آبادی، باباخانزاده، محمدرضا عسگرآبادی،عباسپور ،بهی  و من به ارتفاعات شاهوار(چشمه دهی در مسیر قطار زرشک)رفتیم و تعداد 150 اصله نهال ارغوان،افرا،اقاقیا، سرو و زبان گنجشک را غرس نمودیم. رفتن با باری سنگین و کندن زمین در بعضی جاها ،سخت بود و البته لذت این کار فراوان. امیدوارم همه افرادی که طبیعت زیبای شهرشان و کشورشان را دوست دارند،در فصل درختکاری اینکار را بکنند. البته لازم است که در فصل گرم هم چند بار به این منطقه برویم و نهالهای کشت شده را آب بدهیم. سال اول خیلی مهم است و بعدا ریشه نهالها به اندازه کافی در زمین مستقر خواهد شد که نیازی به مراقبت نداشته باشد.

 .

ابتدای مسیر: نهال و بیل و کوله پشتی و تصمیم به یک صعود

در طی مسیر همراه با طبیعت بکر و زیبا

در ادامه مسیر،برف و اندکی خستگی و بیل های آماده برای کار

چشمه دهی: به محل غرس نهال ها رسیده ایم.

خدا قوت

دقت در کاشت

چای داغ در حین کار غرس نهالها می چسبد.

آماده برگشت: نهالها همه کاشته شده اند و از خستگی سه ساعت کار مداوم خبری نیست.

طبیعت زیبا در مسیر برگشت