کشاورزی آرژانتین

کشاورزی و صنعت کشاورزی در آرژانتین بر تولید غلات،دانه های روغنی، شکر ،میوه،شراب ،چای ، توتون ، و پنبه تمرکزدارد.آرژانتین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی در دنیاست .اراضی قابل کشت آرژانتین  در حدود 27200000 هکتار(67210000 آکر) است.کشاورزی و دامپروری ،بطور سنتی 95-70%درآمد صادراتی  را تامین می کرده است و مالکین زمین ،دو اقدام آلترناتیو ،متناسب با قیمتهای بازار جهانی در پیش رو دارند.در سال 2001،کشاورزی 5% تولید ناخالص ملی را تولید کرد.

ارزش صادراتی محصولات کشاورزی هم به 41% ارزش صادرات رسید.یکی از فاکتورهای مهم کشاورزی آرژانتین، درجه مکانیزاسیون بالای آن است.  بر اساس یک تخمین، در سال 1998

تعداد 280هزار تراکتور و 50هزار  ماشین برداشت مورد استفاده بودند.

مناطق اصلی کشاورزی شامل دشت pampas است که یکی از حاصلخیزترین مناطق جهان می باشد.کشاورزی آرژانتین، به این منطقه وابسته است،اگر چه  تلاشها در جهت گسترش این وضعیت به دیگر مناطق در حال انجام است. مرکبات، توتون، پنبه ،و نیشکر در خارج از pampas کشت می شوند.

گندم یکی از محصولات اصلی است.آرژانتین حدود 75%کل گندم تولید شده در امریکای جنوبی را در سال 1999 تولید کرد و آرژانتین پنجمین صادرکننده گندم جهان بود.سطح برداشت در سال 1999 حدود 8/5 میلیون هکتار(3/14 میلیون آکر) و تولید محصول،5/14 میلیون تن بود.آرژانتین چهارمین تولیدکننده ذرت در جهان است. در سال 1999، سطح زیرکشت ذرت 5/2 میلیون هکتار (2/6 میلیون آکر) و تولید آن  2/13 میلیون تن بود.

جو پرمحصولترین  غله و مقاوم به بیماری،برای تعذیه دام و تولید آبجو ، در pampas  و در مناطقی که شرایط خاک و آب و هوا برای کشت گندم مناسب نیست،کشت می شود.برداشت جو به 659000 تن در یک فصل در اوایل دهه 1970 بود و در سال 1999، تولید جو ،400 هزار تن بود.

برنج یک محصول عمده با تولید 1576000 تن و سطح زیرکشت 281000هکتار در سال 1999 بود.

آرژانتین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان  بذرکتان است که در سال 1999، تولید آن 85هزارتن، بود که به میزان 80% از اوایل دهه 1990 کاهش داشته است.بیشتر این محصول بصورت روغن،صادر می شود.

استان Tucumán،صنعت پرورش شکر را در اختیار دارد ،بطوری که سابقه آن به سال 1646 برمی گردد. تولید نیشکر در سال 1999، 4/19 میلیون تن بود.برای کنترل اضافه تولید، دولت ،شرکت ملی شکر را در سال 1970 ایجاد کرد و ساخت کارخانجات جدید شکر را دراواخر دهه ممنوع کرد.

تولید پنبه از 1909 وجود داشته و  در استان Chaco متمرکز است.در سال 1999 تولید وش پنبه 227هزارتن بود و نسبت به سال 1996 با تولید  432هزارتن،کاهش داشته است.

روغن دانه آفتابگردان ،یک محصول صنعتی مهم است که در سطح 8/3 میلیون هکتار در سال 1999 کشت می شد، و تولید آن  6500000 تن بود.

توتون در چند استان شمالی مخصوصا در Misiones  تولید می شود.تولید آن در سال 1999 حدود 113هزار تن بود. تولید سویا فقط 78هزارتن در سال زراعی 72-1971 بود که از 1/7 میلیون تن در سال زراعی 86-1985 افزایش یافته بود و به 18 میلیون تن در سال 1999 تن رسید.

تولید میوه از دهه 1940 دارای رشد سریع بوده است.

برآورد تولید میوه در سال 1999 (به تن):

سیب1056000

پرتقال  780 هزار

لیموترش و شیرین 1050000

هلو و شلیل 250000

گریپ فروت 230000

تولید موز در سال 1974 ،400هزار تن بود که 10 برابر تولید متوسط تولید سالهای 65-1961 بود. و به 144هزار تن در سال 1978 کاهش یافت و دوباره به 280 هزار تن در سال 1992 افزایش  و در سال 1999به 175000 تن کاهش یافت.

استان Mendoza مرکز تولید انگور است.در سال 1999 تولید انگور 5/2 میلیون تن بود.آرژانتین یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده شراب در جهان است که حجم تولید در سال 1999 به 29/1 رسید که 5/4% کل تولید جهانی بود.