ورمی کمپوستینگ

کرم های خاکی برای کشت «ورمیکالچر»

طبیعت کرم های خاکی متمایز شده ای را به صورت های اپیژیک، آسنیک، اندوژیک خلق کرده است که بر اساس عملکردهای اکولوژیکی و تروفیک مشخص در خاکهای مخصوص به خود از هم قابل تشخیص هستند. از میان سه گونه ی اکولوژیکی اپیژیکها به طور خاص واسنیکها به طور اعم به نحوی گسترده به منظور به کارگیری در پروسه ی کودسازی کرم های خاکی تحت کنترل درآورده شده اند.

اپیژیکهایی چون ایسنیا فوتیرا و واودریلوس اژینا در تبدیل نمودن فضولات ارگانیکی (فضولات کشاورزی و فضولات خانگی) به ورمیکمپوست به کار گرفته می شوند. گرچه این ساکنان خاک قابلیت فعالیت سخت بر روی لایه های کود را دارند و می توانند تمامی فضولات ارگانیکی را به کود تبدیل نمایند اما دارای هیچ ارزش عمده ای در شناساندن ساختار خاک نمی باشند. با این وجود، انسیکها، هم قابلیت مصرف فضولات ارگانیکی را دارا بوده و هم در شناساندن هویت ساختار خاک نیز نقشی دارند. گونه هایی که در سوراخ های زیر زمینی ساکن هستند و به نحوی گسترده در اداره ی خاک و به کار گرفته می شوند از قبیل کرم های خاکی لامپیتو موریتی همچنین به نحوی موثر جدای از کمک به تشکیل کمپوست، دریلوسفر را هم به وجود می اورند.

خاکهای تحت عمل کرم های خاکی درمقایسه با خاکهای عاری از این کرم ها به نحوی بخصوص متمایز هستند. از همه مهمتر، تونلهایی که توسط کرم های خاکی شکل گرفته اند به عبور آب کمک نموده، همچنین مواد مغزی دریلوسفر به سمت ریشه ی گیاهی می برد که به نحو سریعی در طول این کانالها امتداد یافته اند. این اصل همچنین در تهیه ی مقدمات ورمیواش کاربرد دارد. عملکرد ورمیواش به صورت اسپری مرکب از برگ است به اینصورت که حاوی مواد مغذی ضروری در داخل آن می باشد.

ورمی کمپوستینگ

کودسازی در قوطی های حلبی یا در تانکهای بتونی در حلقه های چاه یا درجعبه های چوبی یا پلاستیکی که در شرایط مشخصی قرار دارند، می تواند انجام شود. انتخاب یک مکان کودسازی در زیر سایه در قسمتی بالاتر از سطح خاک به منظور جلوگیری از راکد ماندن آب در قوطی های حلبی در طی بارندگی عملکردقابل ترجیح تر است.

ورمی کمپوستینگ در وهله ی اول با قرار دادن یک لایه ی بنیانی از ستبر کرمها که از آجر های شکسته و یا سنگ  ریزه ها تشکیل شده آغاز می شود (Cms4-3) بر روی این لایه یک لایه از ماسه ی درشت با ضخامت کل 7-6 سانتی متر قرار دارد برای اینکه از زهکشی مناسب مطمئن شویم یک لایه ی مرطوب 15 سانتی متر از خاک گلدانی را روی این لایه قرار می دهیم.

در درون این خاک 100 کرم خاکی قرار می گیرند. توده های انباشته ی کوچکی از پهن گاوی (تازه یا خشک) سپس بر روی این خاک پراکنده شده و با یک لایه ی 10 سانتی متری از یونجه ی خشک پوشانده شود. آب تا حدی در این خاک اسپری می شود که کل لایه ها مرطوب و نه خیس شوند. مقدار کمتر آب کرم ها را می کشد و آب بسیار زیاد آنها را فراری می دهد. آب دادن به واحد ادامه یافته و واحد برای 30 روز تحت مراقبت قرار می گیرد. ظاهر کرم های خاکی جوان تا این زمان علامت سلامتی آنها است. فضولات ارگانیکی از روز 31 به صورت گسترده شده بر روی این ستبر افزوده می شود.

اضافه کردن فضولات می تواند دو بار در هفته صورت گیرد اما آب دادن در صورت نیاز انجام می شود. پس از چندین مورد استعمال فضولات، فضولات به گونه ای بر روی ستبر را می پوشانند که آن را دچار بهم ریختگی نکنند. در این روز افزایش فضولات به واحد کفایت نموده و آب دهی تا 45 روز بعد پس از اینکه کود آماده برای برداشت شود ادامه می یابد. فضولات ارگانیکی به صورت کودی نرم، اسفنج مانند، دارای بوی مطبوع و رنگ قهوه ای تیره تبدیل می گردند.

ورمی کمپوستینگ در FRI

ورمی کمپوستینگ اساساً تکنولوژی محیطی بی ضرری است که می توان بر اساس آن از فضولات ثروتی را کسب کرد. چون Uttaranchal به میزان زیادی با جنگل پوشیده شده و شغل اصلی مردم کشاورزی و پرورش دام است، مواد خاصی همچون فضولات جامد، پهن گاوی به وفور موجود میباشد. این وفور فضولات جامد و در معرض واقع شدن آنها مشکلات اساسی را سبب می گردد. تجزیه ی طبیعی مدت مدیدی به طول می انجامد. از این رو، کامپوستینگ و ورمیکمپوستینگ تکنولوژی های ایده آلی محسوب می شوند. این ها ارزانقیمت بوده و نیز به زمان طولانی هم احتیاج ندارند.

در FRI، تقسیم اکولوژی و محیط پروژه ای را درورمیتکنولوژی شروع نموده است. این پروژه «تولید درآمد برای زنان در نواحی روستایی Uttaranchal از طریق ورمیکوپوستینگ فضولات جامد ارگانیکی به کود است که توسط شعبه ث بیوتکنولوژی دولت هند اداره می شود. هدف اصلی این پروژه توسعه ی منابع بیشتر درآمد برای جمعیت های روستایی خصوصاً گروه زنان با استفاده از فضولات جامد به عنوان منابع مفید می باشد.

ما تحت این پروژه برنامه ریزی را داشته ایم تا برنامه های اعلان به عموم در روستاهای انتخاب شده برای اداره ی فضولات ارگانیکی / فضولات جامد را هدایت کرده و با تولید کود غنی به روستاییان کمک کنیم تا محیط شان را تمیز و سبز نگهداشته بعلاوه اینکه درآمد مکفی را افزایش داده باشند. کشاورزان به طور اعم و گروه زنان به طور خاص از اهداف اصلی این پروژه می باشند. فعالیتها و برنامهای متنوعی برای انتشار سریع این تکنولوژی جهت داده خواهند شد. فعالیتهای کلی به آموزش (1000 زن)، حضور در مزارع و سایر فعالیتهای ممتد دیگر تقسیم شده اند. این فعالیتها برای اهداف مختلفی همانند آموزش در محیط های علمی به منظور سهیم شدن درمهارتها و بهبود دانش تکنولوژیهای متفاوتی که به میکمپوستنیگ مربوط می شوند طراحی شده اند. آموزش خارج از محیط علمی و با حضور در مزارع به گونه ای جهت دهی خواهد شد که نتایجی را نشان داده و نیز برای پذیرش سریع تر و گسترش تجارت ور کمپوستنیک باشد. به منظور ارتباط گسترده ی گروهی بر اساس انتقال تکنولوژی فعالیت های ممتد مختلفی جهت دهی خواهند شد. همچنین با هدف اجتناب از دخالت دلالان در پروژه که عموماً درآمد مطلوب کشاورزان را کم می کند، یک واحد حمایتی بازار یاب توسعه داده شده است. چون پروژه اساساً برای منافع زنان اختصاص دارد، توجهات بیشتری در این امر به آنها مبذول می شود. گونه هایی از کرم های خاکی همچون اسینیا فوتیراکشت شده اند. این کرم خاکی به میزان زیادی زایا بوده و برای این ناحیه مناسب است. درمدت زمان 12 ماه، میزان کرم های خاکی به سه برابر خواهد رسید. این امر توانایی (گنجایش) کشاورزان به منظور تولید ورمیکمپوست بیشتر بدون سرمایه گذاریهای اضافی برای کرمهای خاکی را بالا می برد.

 

 

 

نتیجه گیری:

تکنولوژی ورمی کمپوستینگ در سرتاسر جهان شناخته شده است این امر به استثناء نواحی محروم، که در آنها با وجود گسترش فراگیر، ضرورتاً به تکنولوژی متداولی بدل نشده است. به عنوان پروسه ای برای به کارگیری فضولات ارگانیک، این تکنولوژی، الگویی چاره ساز برای مدیریت مواد زاید، موادی که نه در زمین انباشته می شوند و نه سوزانیده می گردند محسوب می شود و به عنوان منبعی مورد نظر قرار می گیرد که ممکن است در چرخه ی مجدد قرار گیرند. با این مفهوم، ورمی کمپوسینگ با اصول محیطی استاندارد که محافظت منابع و عملکردهای بکارگیری انرژی و منابع طبیعی به روشی که به محیط آسیب وارد نسازد در تطابق است.

ورمی کمپوستینگ درکشورهای در حال توسعه می تواند در بسیاری موارد به صورت امری مفید ثابت شود. برخی از جنبه های پروسه ممکن است به میزان فزاینده ای به نیروی کاردستی نیازمند باشد و این زمانی است که تجهیزات ماشینی از قبیل لدرهای جلوبندی، صفحات غربال سیمی استوانه ای شکل، تراکتورها و غیره به منظور به کارگیری برای حجم انبوه مواد در دسترس نباشند. در نواحی که خلق کارهایی که به مهارتهای کم نیاز است این امر دارای برتری بوده و ورمی کمپوستنینگ ممکن است فرصتی برای اشتغال باشد. جایی که انبوهی از مواد زاید غذایی، کاغذ، مقواها، فضولات کشاورزی، کودها و بیوسولیدها مشکل آفرین هستند، کمپوستنینگ و ورمی کمپوستنینگ پتانسیل خوبی را برای تبدیل مواد زائد به اصلاح خاک ارزشمند ارائه می دهند.

ما در اینجا از رئیس FRI برای فراهم کردن تمامی تسهیلات لازم و از شعبه ی بیوتکنولوژی دولت هند برای تأسیس پروژه تشکر می کنیم.

/ 2 نظر / 65 بازدید

با سلام مرسی واقعا همچین مطالب رفرنس دار کم داریم ممنون خوب بود

سونیا رنجبر

با سلام با توجه به اطلاعات شما در زمینه کشاورزی میشه من رو راهنمایی کنید که آیا تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتی توجیه اقتصادی داره یا خیر؟ با تشکر