یک حکایت: ملاقات چارلی چاژلین و آلبرت اینشتین

 در سال ١٩٣١ ،چارلی چاپلین،آلبرت اینشتین را به بازدید خصوصی از پشت صحنه فیلم جدیدش به نام "روشنایی های شهر" دعوت کرد.

آن دو در داخل شهر می گشتند و عابران که آنها را مشاهده می کردند و برایشان دست تکان می دادند و هورا می کشیدند.

چاپلین رو به اینشتین کرد و گفت :مردم برایت کف می زنند،زیرا حرفهای تو را درک نمی کنند. ولی برای من هورا می کشند،چون کارهای مر درک می کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید