مهارت های کارآفرینی

مهارت های کارآفرینی

محدوده گسترده ای از صلاحیتها ویژه کارآفرینی است و برای کارآفرینان مفید هستند،اینها شامل دانش،مهارتها و  ویژگیهای شخصیتی هستند.

 • مهارت های مدیریتی

توانایی مدیریت موفق زمان و مردم( خود و دیگران)

 • توانایی کار ، بطور مستقل و بعنوان عضو یک تیم
 • توانایی برنامه ریزی، هماهنگی و سازماندهی موثر
 • سواد مالی
 • توانایی تحقیق موثر(مثلا بازارهای در دسترس،تامین کنندگان،مصرف کنندگان و رقبا)
 • نظم و خودانگیزشی
 • انطباق پذیری
 • دارای فکرخلاق و نوآور
 • دارای توانایی چند وظیفه ای
 • توانایی انجام مسوولیت و تصمیم گیری
 • توانایی انجام کار تحت فشار
 • پشتکار
 • رقابت پذیر
 • میل به انجام ریسک(یا بیزار از ریسک)
 • توانایی برقراری تماس و شبکه ارتباطی

اگر نه همه،بسیاری از این مهارتها و ویژگیها برای کارآفرینان سازمانی هم مفید هستند، آنهایی که فعالیت کارآفرینانه را در سازمان موجود انجام می دهند(کارآفرینان داخلی). همچنین این مهارتها و ویژگیها،می تواند برای کارکنان یک کسب و کار و همینطور برای فارغ التحصیلان مفید باشد. بسیاری از این مهارتها،و برای مثال،مهارت برقراری ارتباط و توانایی کار بعنوان عضو یک تیم،قبلا در مدارک دیپلم ،ترویج شده اند.

بعلاوه مهارتهای عمومی لیست شده در فوق،دیگر مهارتهای مخصوص و مرتبط با کسب و کار،قابل استفاده کارآفرینان هستند.اینها شامل موارد ذیل هستند:

 • دارای توانایی طراحی  طرح کسب و کار برای یک فعالیت اقتصادی
 • دارای توانایی بازاریابی و فروش محصول جدید یا ایده
 • مهارتهای مالی،مانند دفترداری و محاسبه مالیات
 • آگاهی از حقوق مالکیت ایده ها و قانون حق اختراع
/ 0 نظر / 45 بازدید