تاریخ کشاورزی امریکا-توسعه و تجارت کشاورزی

59-1850:

صادرات کشاورزی: 189 میلیون دلار/سال یا 81 درصد کل صادرات

60-1851:

صادرات پنبه: 124 میلیون دلار/سال یا 54 درصد کل صادرات

57-1854:

جنگ کریمه منجر به توسعه عظیم صادرات کشاورزی امریکا ،مخصوصا صادرات گندم را فراهم کرد.

69-1860:

صادرات کشاورزی: 182 میلیون/سال یا 75 درصد کل صادرات

80-1865:

صادرات گندم به مقدار زیادی افزایش یافت.

79-1870:

صادرات کشاورزی: 453 میلیون/سال یا 79 درصد کل صادرات

1871:

ماموریت Horace capron برای توسعه کشاورزی ژاپن

89-1880:

صادرات کشاورزی: 574 میلیون دلار/سال یا 76 درصد کل صادرات

99-1890:

صادرات کشاورزی: 703 میلیون دلار/سال یا 71 درصد کل صادرات

1890:

تعرفه مک کینلی شامل تعدادی از کالاهای کشاورزی بود.

09-1900:

صادرات کشاورزی: 917 میلیون دلار/سال یا 58 درصد کل صادرات

1905:

انستیتوی بین المللی کشاورزی تاسیس شد.

19-1910:

صادرات کشاورزی: 9/1 بیلیون دلار/سال یا 45 درصد کل صادرات

1913:

اداره بازارهای وزارت کشاورزی امریکا برای توسعه بازاریابی کشاورزی تاسیس شد.

29-1920:

صادرات کشاورزی: 94/1 بیلیون دلار/سال یا 42 درصد کل صادرات

22-1921:

تصویب تعرفه منجر به افزایش نرخ محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای وارداتی گردید.

39-1930:

صادرات کشاورزی: 765 میلیون دلار/سال یا 32 درصد کل صادرات

1930:

تعرفه  Hawley-smoot منجر به افزایش نرخ ها در سطوح منع کننده و واکنش متقابل از سوی دیگر کشورها شد.

1939:

همکاری فنی کشاورزی با کشورهای امریکای جنوبی

49-1940:

صادرات کشاورزی: 42/2 بیلیون دلار/سال یا 22 درصد کل صادرات

کمک به کشورهای خارجی در ایام جنگ جهانی دوم

1945:

اداره کل نوسازی و امداد سازمان ملل تاسیس شد.

سازمان خواربار و کشاورزی(fao) وابسته به سازمان ملل تاسیس شد.

1946:

انجمن بین المللی اورژانس غذایی تاسیس شد.

1947:

توافقنامه عمومی بر روی تعرفه و تجارت(GATT) برای کار بر روی شیوه هایی که منجر به کاهش تعرفه بین کشورهای عضو شود،تاسیس شد.

1948:

تصویب نامه کمک خارجی برای بهبود و کمک به اروپا

1949:

برنامه بین المللی گندم

59-1950:

صادرات کشاورزی: 53/3 بیلیون دلار/سال یا 22 درصد کل صادرات

1954:

تصویب نامه کمک و توسعه تجارت کشاورزی(غذا برای صلح)

69-1960:

صادرات کشاورزی: 76/5 بیلیون دلار/سال یا 9/22 درصد کل صادرات

1964:

تصویب نامه توسعه تجارت

79-1970:

صادرات کشاورزی: 8/19 بیلیون دلار/سال یا 19 درصد کل صادرات

1971:

گروه مشورتی در تحقیقات بین المللی کشاورزی بمنظور سرمایه گذاری بر روی انستیتوهای تحقیقات منطقه ای در کشورهای در حال توسعه،سازمان یافت.

1972:

صادرات به اتحاد جماهیر شوروی توسعه یافت و مازاد تولید محصولات کشاورزی را بخصوص مازاد گندم و دانه های روغنی را جذب کرد.

1979:

تحریم صادرات غلات علیه اتحاد جماهیر شوروی بدنبال حمله به افغانستان

89-1980:

صادرات کشاورزی: 6/35 بیلیون دلار/سال یا 15 درصد کل صادرات

دهه 1980:

صادرات غلات و حیوانات اروپا از تولیدات امریکا سبقت گرفت.

1981:

صادرات کشاورزی امریکا به حداکثر خود و به حد 8/43 بیلیون دلار رسید.و سپس تا سال 1987 کاهش یافت.

رئیس جمهور ریگان،ممنوعیت صدور غلات به اتحاد جماهیرشوروی را برداشت.

1988:

موافقت نامه تعرفه امریکا-کانادا،تجارت آزاد را در تمام کالاها بنیاد نهاد.

1990:

هر کشاورز غذای 100 نفر را فراهم می کرد.

دهه 1990:

تکنولوژی اطلاعات و تکنیک های دقیق،استفاده رو به افزایشی را در کشاورزی داشت.

/ 0 نظر / 29 بازدید