خط مشی ارگانیک

خط مشی ارگانیک

در طی دهه 1990 میلادی،سیاست دولت امریکا در کشاورزی ارگانیک،بر تسهیل دسترسی بازار مصرف به محصول متمایز متمرکز شد، و استانداردهای ملی ارگانیک در طی این دوره،توسعه یافتند.بیشتر ابتکارات اخیر ارگانیک در سطح فدرال و ایالات،- توسعه تولید ارگانیک و تحقیقات بازاریابی،کمک فنی و گسترش داده ها – بر گسترش فرصت های بازار برای تولیدکنندگان هدف گذاری شده است.

  • USDA برنامه ارگانیک ملی را در سال 2002 تکمیل کرده است،که استانداردها را در یک مجموعه قرار داده و برچسب  "USDA-organic"   را برای تسهیل معاملات بازار بوجود آورده و دلواپسی مصرف کنندگان را در مورد شناخت محصول،کاهش داده است.
  • اخیرا سرویس بازاریابی کشاورزی وزارت کشاورزی امریکا دو برنامه هزینه –سهم گواهینامه ارگانیک را اجرایی کرده است.برنامه اول ،کمک هایی را در 15 ایالت به تولیدکنندگان ارائه می کند و با یک میلیون دلار در هرسال و بعنوان بخشی از برنامه کمک مدیریت کشاورزی تحت قانون بیمه محصول فدرال فعالیت می کند.

در برنامه دوم کمک ها به تمام کشاورزان و بهره برداران و تحت قانون مزرعه 2002، گسترش یافته، که در ابتدا با بودجه 5 میلیون دلار  شروع شده و ایالت ها ملزم به مشارکت شده اند.

  • کنگره ،به مقررات قانون مزرعه 2002 ،هدف گذاری فرصتهای بازاریابی برای تولیدکنندگان محصولات ارگانیک را ضمیمه کرده است.برای مثال،کنگره یک برنامه هزینه-سهم ملی را برای کمک به پرداخت هزینه های ناشی از گواهینامه توسط تولیدکنندگان محصولات و دام های ارگانیک ابداع کرده و یک بودجه تحقیقاتی جدید  را برای تعیین وی‍‍ژگیهای مطلوب کالاهای ارگانیک،شناخت بازار و محدودیت رویه ها برای توسعه کشاورزی ارگانیک  فراهم کرده است.
  • قانون انرژی،حفظ منابع طبیعی و غذا 2008،مشتمل بر پنج حوزه افزایشی در سرمایه گذاری الزامی برای برنامه های ارگانیک علاوه بر تعهد در قوانین قبلی و صدور مجوز سرمایه گذاری اضافی برای بسیاری از این برنامه ها است.اغلب این سرمایه گذاری های الزامی برای دو برنامه ارگانیک موجود، - برنامه تحقیقات ارگانیک و برنامه کمک هزینه-سهم برای کمک به پرورش دهندگان و فرآوری کنندگان دارای گواهینامه ارگانیک-،هستند. قانون، شامل مقررات جدید ارگانیک در مورد اعتبار،تجارت و بیمه محصولات است. مقررات ارگانیک همچنین در وهله اول شامل حفاظت از عنوان ارگانیک هستند و در جهت کمک به تولیدکنندگان برای انتقال به سیستم کشاورزی ارگانیک می باشند.
  • در سالهای اخیر ،تعدادی از ایالتها،و حتی بعضی از مکانها، فعالیتهای تولید ارگانیک را پایه گذاری کرده اند.برای مثال مینی سوتا،یک دایره راهنمایی کشاورز را برای ترویج فروش ارگانیک و تسهیل ارتباطات کشاورز-کشاورز دایر نموده است. ایالت های مونتانا و  واشنگتن،کمک به صادرات ارگانیک را فراهم کردند و تعدادی از ایالتها ،برنامه های کمک هزینه  گواهینامه های ایالتی را  ارائه کرده اند. یک بخش در ایالت ایوا،هیات مبادله ارگانیک را برای مجتمع کردن زمینداران و کشاورزان و  ارائه تخفیف مالیات مستغلات به کشاورزان ارگانیک، بوجود آورده است.

هدف اصلی از این ابتکارات ،بسط  اثر مثبت کشاورزی ارگانیک بر کیفیت محیط زیست است. فواید بالقوه سیستمهای کشاورزی ارگانیک ،شامل بهبود خاک کشت شده و حاصلخیزی ،کاهش انرژی مصرفی، و کاهش کاربرد علف کش هاست.

ابتکارات دولت فدرال در کشاورزی ارگانیک

ابتکارات دولت در سیاست و تحقیقات ، اغلب یک نقش کلیدی در پذیرش تکنولوژی ها و سیستم های جدید کشاورزی،بازی می کند. اخیرا در گستره جهانی، اتحادیه اروپا، دارای بالاترین سطوح پذیرش سیستمهای کشاورزی ارگانیک است.دولتها در اتحادیه اروپا،آموزش مصرف کنندگان را توسعه می دهند و دایره کمک های مالی را برای انتقال به کشاورزی ارگانیک و استفاده از مزایای زیست محیطی و حمایت از توسعه روستایی از اواخر دهه 1980 ویژه تولیدکنندگان فراهم کرده اند.

در ایالات متحده امریکا،تعدادی از بنگاه ها شروع به گسترش برنامه های متنوعی در خصوص کشاورزی ارگانیک در دهه 1990 نمودند.برای مثال، بنگاه مدیریت ریسک،بیمه محصولات ارگانیک را توسعه داده ،در حالی که سرویس کشاورزی خارجی،خدمات و برنامه های صادرات را گسترش می دهد،سرویس تحقیقات وزارت کشاورزی امریکا،تعاونی ایالتی تحقیقات آموزشی، و خدمات توسعه ای، و سرویس تحقیقات اقتصادی ،تحقیقات متحد خود را در مورد سیستم های کشاورزی ارگانیک و بازاریابی،توسعه داده اند.

حمایت های ایالتی از کشاورزی ارگانیک

حمایت های ایالتی از کشاورزان و فرآوری کنندگان ارگانیک هم بسط یافته است.برای مثال، تعدادی از ایالتها، خدمات گواهینامه ارگانیک را- بیشتر از همه در نرخ کمک هزینه- ارائه می دهند که تعداد آنها از 12 ایالت در سال 1997 به 19 ایالت در سال 2005 افزایش یافته است. ایالتهای مینی سوتا و ایوا در اواخر دهه 1990، شروع به ارائه کمک های مالی کوچک برای انتقال به سیستم های کشاورزی ارگانیک و استفاده از مزایای زیست محیطی این سیستم ها نمودند. منابع مورد نیاز برای این برنامه ها،بوسیله تعیین تولید ارگانیک بعنوان یک اولویت حفظ هزینه-سهم قابل شمول تحت برنامه مشوق کیفیت محیط زیست فدرال((EQIP  و بیشتر از منابع دولت فدرال تامین می شود.برای این هدف، اکنون ایالت های بیشتری برنامه  EQIPرا مورد استفاده یا رسیدگی قرار داده اند. و اکنون  بخش هایی مانند بخش وودبری Woodburyدر ایوا ،کاهش مالیات را برای کشاورزانی که انتقال از سیستم کشاورزی سنتی به کشاورزی ارگانیک را برمی گزینند، فراهم کرده است.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید