آیا مزرعه شما ایمن است؟

آیا مزرعه شما ایمن است؟

وضع ایمنی مزرعه شما چگونه است؟

مزرعه یکی از مکانهای بسیار خطرناک برای کارکردن است، که از بالاترین نرخ های تصادفات کشنده برخوردار است.به عنوان مثال در سالهای 1991 تا سال 2000، 49  کودک و جوان بخاطر تصادفات مزرعه  در ایرلند از بین رفته اند.15 نفر از اینها،سنی زیر 5 سال داشته اند.

دلایل عمده این قضایا  در زیر لیست شده است:

-         تصادف کردن با تراکتورها و ماشین آلات دنباله بند

-         برخورد با دیگر ادوات مزرعه

مزارع به همان نسبت که مکان کار هستند،محل زندگی هم هستند. به همین دلیل کودکان،اجبارا با موقعیت های خطرناک در تمام ایام روبرو هستند. اغلب  تصادفات مرگبار که در مزارع برای بچه ها اتفاق افتاده به این دلیل است که آنها در محیط هایی که کار در آنها جریان داشته،سرگردان و در حال گشتن در مزرعه بوده اند ،در حالی که والدین عهده دار مراقبت از بچه ها هستند که در محل های خطرناک،سرگردان نباشند.

هر کسی که در مزرعه کارمی کند،اعم از پیمانکاران و یا کارگران و ناظرین ،مسئولیت دارند که برابر مقررات ایمنی و سلامت شغلی،تحت شرایط ایمن کار کنند.

 اکنون تغییرات بزرگی در مزارع ایرلند در حال اتفاق افتادن است.اندازه مزارع در حال بزرگ شدن است و کارایی در حال افزایش یافتن است و از طرف دیگر مکانیزاسیون به یک ضرورت تبدیل می شود.منابع کارگری هم گران می شود و تامین آن با مشکل روبروست. این بدین معناست که کار در مزارع بیشتر بوسیله اعضای خانواده  انجام می گیرد.اکنون مشاهده رانندگان جوانی با سن 11 و 12 سال که تراکتورها را هدایت می کنند،به امری عادی تبدیل می شود.

فاکتور دخیل دیگری که در این خصوص دارای اهمیت است،کار پاره وقت در مزارع است.کشاورزان برای کسب درآمد بیشتر در بیرون مزرعه کار می کنند و در ساعات دیر وقت بعد ز ظهر و یا ساعات شب،مجبور به کار کردن در مزرعه خودی می شوند.امروزه این امر، یک اتفاق عادی در بسیاری از مزارع ایرلند  است.

این امر سبب می شود که مردم کوشش کنند تا کارها را زودتر انجام دهند و به همین دلیل، به ریسک افزایش تصادفات افزوده می شود.

در حالی که سیمای مزرعه داری دارای چنین تغییراتی می شود ،ما باید آگاهی بیشتری از ایمنی مزرعه داشته باشیم.

نیازی به تاکید ندارد که کشاورز باید هوشیار باشد و از خودش بپرسد که چه می توانم انجام دهم که مزرعه من یک مکان ایمن باشد.

محیط های ذیل باید مورد بررسی قرار گیرند:

- ماشینهای عمل کننده،حمل و نقل و شافت های PTO

 - گودال های دارای گل و دوغاب،تانک های غوطه ور کردن گوسفندان و آبهای روباز

- برخورد با حیوانات(مانند گاوهای نر،گاوهای تازه زاییده)

- مخازن آب،استخرها و رودخانه

- مواد زیان آور

- افتادن از بلندی(مانند سقف هایی که براحتی قابل دسترسی هستند.)

- آتش

در موارد زیادی، اعضای خانواده،فعالیت هایی را با همکاری یکی از والدین و یا دیگر اعضای خانواده ،در مزرعه انجام می دهند.این اشخاص بر اساس آنچه قانون تعریف کرده است، کارکنان استخدام شده نیستند.ولی آنها به همان اندازه مواجه با ریسک های مرتبط با این فعالیتهای کاری هستند.

مطابق با بخش 12 ایمنی و سلامت در اعلامیه کار مصوب 1989 ایرلند،کشاورزان خویش فرما(که اکثریت بزرگی از کشاورزان هستند.)باید یک بیانیه ایمنی مبنی بر شناسایی خطرات و ارزیابی از ریسک ها و همچنین مطمئن ساختن ایمنی خودشان و دیگر اشخاص(مانند کودکان و یا افراد جوانی که در فعالیت های کاری کمک می کنند.) تنظیم کنند.اساسا آماده کردن اظهاریه ایمنی و ارزیابی ریسک خطر باید انجام شود و گزارش تمام افراد درگیر در فعالیت های کاری و کسانی که در مزرعه خانوادگی کمک می کنند،ارائه شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید