باد و خورشید

باد و خورشید

روزی باد آنچنان به قدرتش مغرور شد که با قدرت خورشید به رقابت برخاست.

خورشید از این مقایسه پوزخندی زد،اما باد اصرار داشت که آنها مسابقه بدهند. مسابقه بر روی یک مسافر بود.کسی که موجب شود که مسافر کتش را بیاورد،برنده مسابقه می شد.

اقدام اول با باد بود. باد تمام قدرتش را بر روی آن مرد جمع کرد تا به شدت بر وی بوزد تا موفق شود کتش را از تن وی جدا کند.اما مرد احساس سرمای بیشتری کرد و کت را محکم تر به بدنش بیچاند.

اکنون نوبت خورشید بود.خورشید شروع به نورافشانی کرد. مرد شدیدا احساس گرما کرد و کتش را درآورد.و خورشید برنده این مسابقه شد.

/ 0 نظر / 38 بازدید