رودخانه لی (چین)

رودخانه لی (چین)

" انتخاب این افسانه بدلیل نشان دادن اهمیت طبیعت و احترام به آن از دوران باستان می باشد."

افسانه:

در چین باستان نقاشی زندگی می کرد که نقاشی هایش خیلی به واقعیت نزدیک بود.شهرت نقاش، باعث غرور و خودپسندی او شد. روزی امپراتور تمام نقاشان را دعوت کرد و از آنها خواست تا چهره او را به بهترین وجه نقاشی کنند و او از بین نقاشی ها، بهترین آنها را انتخاب خواهد کرد.نقاش مطمئن بود که او، انتخاب خواهد شد. اما وقتی که شاهکارش را به نخست وزیر امپراتور تقدیم کرد،پیرمرد لبخندی زد.نخست وزیر که مردی پیر و دانا بود، به نقاش گفت سفری به رودخانه لی برو،شاید او بتواند از بهترین نقاش جهان،چیزهای کمی به تو بیاموزد.

نقاش،اشک ریختن را با خشم و کمی کنجکاوی کم کرد،وسایلش را بست و آنجا را ترک کرد تا به جستجوی نقاش اسرارآمیز برود.وقتی از روستائیان پیرامون کناره رودخانه در مورد محل زندگی نقاش افسانه ای پرسید،آنها خندیدند و به سمت پایین رودخانه اشاره کردند.صبح روز بعد،او قایقی اجاره کرد و عازم شد تا نقاش افسانه ای را پیدا کند. با حرکت ملایم قایق کوچک در طول رودخانه،او سکوت منعکس شده تصاویر هزاران کوه را در آب رودخانه به مشاهده نشست. او از آبشارهای شیری رنگ و کوهستانهایی  با انواع رنگهای آبی کمرنگ گذشت .و هنگامی که بلند شدن مه را از رودخانه و غرق شدن اطراف قله ها را توسط ابرهای لطیف مشاهده کرد،اشک ریختن اش به اتمام رسید.عاقبت نقاش از دیدن بزرگترین نقاش طبیعت و مادر زمین احساس تواضع و فروتنی می کرد.

نکته اخلاقی: ما از طبیعت درسهای فراوانی را می توانیم فراگیریم. مهمترین آنها،فروتنی است.

حقیقت شگفت انگیز: رودخانه لی از کوههای مائویر در استان ژینگ یان چین سرچشمه می گیرد.در طول 100 کیلومتر که رودخانه لی امتداد می یابد،قله کوههای بسیار زیبایی وجود دارد. این یکی از زیباترین و معروف ترین مناظر طبیعی چین است.

/ 0 نظر / 71 بازدید