توسعه استراتژیک چیست؟

توسعه استراتژیک چیست؟

یک برنامه استراتژیک،سندی است که دربردارنده اهداف سازمان،فعالیت های مرتبط برای رسیدن به این اهداف و تمام مولفه های حیاتی رشدیابنده در طی فعایتهای برنامه ریزی می باشد.

منظور از مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک شامل  انجام مستمر برنامه ریزی ، نظارت،تجزیه و تحلیل و ارزیابی تمام آن چیزهایی است که یک سازمان برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود ،لازم دارد.

/ 0 نظر / 189 بازدید