مهارت های حل مسئله

مهارت های حل مسأله اشاره به توانایی هایی دارد که به حل مسأله به روشی موثر، کارآمد ، به موقع  و بدون اشکال منجر می شود.

ما در هر وقت و زمانی با مسائل و مشکلات رودررو هستیم.بعضی از مسائل و مشکلات،پیچیده تر از بقیه هستند.وقتی که با مسائل بزرگ یا کوچک مواجهه هستیم،این مهارت ها به ما کمک می کنند تا مشکلات را به روشی کارآمد حل کنیم.

اهمیت مهارت های حل مسأله:

بطور واضح و آشکاری،هر سازمانی دارای مشکلاتی هست و هر فرد و شخصی هم مسائل و مشکلات خودش را دارد.به این دلیل،توانایی حل مسأله،برای سازمان ها و افراد دارای اهمیت بسزایی است. اهمیت های مهارت های حل مسأله به شرح زیر می باشند:

  • ·       ممکن ساختن غیرممکن:

دانش به تنهایی کلید حل مشکلات نیست، اما ترکیب آن با رویکردهای حل مسأله ،آن را متفاوت می سازد.این امر سبب می شود که افراد و سازمانها، بر چالش های پر مخاطره فایق آیند.

  • ·       به افراد و سازمان ها،دوام و برجستگی می دهد.

افراد آموزش دیده اند که بطور معمول عمل کنند.آنها در مسیر انجام کارشان، دارای مهارت های اکتسابی و دانش هستند. با این وجود،آنها به سختی می توانند مشکلات ناخواسته یا بی مانندی را که با آنها رودررو می شوند،حل کنند. وقتی که افراد و سازمان ها دارای مهارت های حل مسأله می شوند؛براحتی شناخته می شوند و مورد توجه،قدردانی قرار می گیرند.

  • ·       افزایش اعتماد

مهم نیست که کجا کار می کنید،و یا تخصص شما چیست،اما توانایی حل مسائل ، درجه اطمینان تان را پیشرفت می دهد.زیرا شما از توانیی حل مساله مطمئن می شوید ، وقت تان را برای نگران شدن در مورد اینکه ؛چکار باید بکنید اگر که مشکلی بوجود آید؛تلف نمی کنید.

چگونه مهارت های حل مساله را بهبود بخشیم

دقیقاً مشابه سایر مهارت ها،هنر حل مسأله می تواند آموخته شود و بهبود یابد. در ذیل چند نکته برای کمک به بهبود مهارت های حل مسأله ذکر می کنیم:

  • از مسائل خودتان را سوا کنید.

به خودتان به عنوان اینکه خود مشکلی هستید ،نگاه نکنید و فرض نکنید که شما برای حل مسأله صلاحیت ندارید.مشکل به صورت دشمنی ببینید که می خواهد شما را شکست دهد.

  • ·      تجزیه مشکل به اجزاء و نه بصورت یک کل.

مسأله را بصورت یک واحد کل بزرگ دست نخورده که نیاز به تثبیت دارد ،نگاه نکنید- این امر می تواند شما را از توجه به حل آن بازدارد (بترساند). بهتر آن است که آن را به بخش های مجزا تقسیم کنید و گام به گام ، یکایک آنها را ،جزء به جزء حل کنید.بخش های کوچکی را که حل می کنید،جمع خواهند شد ،بطوری که کل مجموعه حل شده است. مثلاً اگر در سازمان شما یک آشفتگی وجود دارد،تمام جنبه ها و بخش های سازمان را تجزیه و تحلیل کنید. یک حوزه مسئله دار،مانند بخش ارتباط را برای شروع انتخاب کنید.وقتی آنجا اصلاح شد،می تواند بخش مسئله دار دیگر را انتخاب و به حل آن همت گمارید.

  • ·      کنجکاو و جستجوگر باشید.

کنجکاوی و رفتار محقق و جستجوگر داشتن ؛کمک می کند تا کنه و هسته اصلی مسائل و مشکلات را بیابید.خلاصه اینکه ،حل مسائل آسانتر می شود.

  • ·      نسبت به ارائه پیشنهاد و اظهار نظر راحت باشید.

مشارکت افراد دیگر می تواند بسیار کمک کننده باشد.این امر موجب صرفه جویی در وقت می شود که برای تحقیق در مورد اطلاعاتی که  مورد نیاز هستند،بسیار مفید خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 221 بازدید