جشنواره دشت شقایق ها ی کالپوش

امروز جمعه ٣١ اردیبهشت است و جشنواره دشت شقایق ها در کالپوش برگزار شد.به اتفاق اعضای خانواده به کالپوش رفتیم.متاسفانه نمی توانم عکس آپلود کنم تا شما را در دیدن زیباییهای دشت کالپوش کمک کرده باشم..زیبایی دشت های پر از شقایق محسور کننده است.

جشنواره دشت شقایق ها یکی از مظاهر میراث فرهنگی کشاورزی است. دیروز یکی از دانشجویانم می گفت که گل شقایق یکی از علف های هرز موجود در مزارع بخصوص مزارع گندم است.و یک مزرعه خوب گندم که مدیریت خوبی هم داشته باشد،مزرعه ای است که فاقد علف هرز باشد و در تپه های کالپوش این گلهای شقایق هستند که علف هرز محسوب می شوند.

به او گفتم که فراموش نکنید که قبل از گندم این گلهای شقایق بودند که بر روی این تپه ها می روییدند.دست درازی بشر بر طبیعت حدی را نمی شناسد.مگر اینکه تصمیم بگیریم در یک جایی متوقف شویم. این ظاهرا علفهای هرزی که ما از زاویه نگاه کشاورزی،هیچ دوستشان نداریم،قادرند جمعیت زیادی را به کالپوش بکشانند.زیباترین لحظات را برای خانواده ها بوجود آورند و باعث رونق اقتصاد منطقه شوند.

لازم است و باید بین دیدگاه های مختلف ،تفاهمی برقرار کرد.آنچه میراث فرهنگی در رابطه با جشن شقایق ها در کالپوش انجام می دهد،به رونق اقتصاد روستایی کمک می کند.که همین امر منجر به تداوم تولید کشاورزی می شود.مهاجرت از روستاها،منجر به تخلیه نیروی کار کشاورزی از روستاها می شود. روستاهایی وجود دارند که اکنون فاقد سکنه هستند. آب قنات هم در این روستاها هرز می رود.واین آب هرز رفته تا آنجا که امکان دارد،علف هرز تولید می کند.

باید مفهوم توسعه متوازن روستا را در برنامه ریزی های مرتبط با جامعه روستایی مد نظر داشته باشیم. یکی از جنبه هایی که زندگی در روستا را اقتصادی تر می کند،گردشگری روستایی است.متاسفانه با وجود زیباییهای منحصر به فرد و محسورکننده کالپوش امکاناتی که بتواند این بستر بالقوه را برای روستائیان منطقه و بخصوص جوانان روستایی این منطقه درآمدزا کند،وجود ندارد و برای آن برنامه ریزی همه جانبه ای صورت نگرفته است.

بهر جهت،نباید از یاد ببریم که کالپوش استعداد شگرفی در شکل دهی گردشگری روستایی دارد.باید جوانان منطقه این استعداد را بهتر بشناسند و یاد بگیرند که چه مسیری را باید طی کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید