چرا؟

-چرا با وجود قدمت زیاد وزارت جهاد کشاورزی و توجه به این واقعیت که بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی کشور است،شناسنامه ای از این بخش تولید وجود ندارد.

- چرا  صنایع مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی از رشد کمی برخوردار است و فقط کمتر از ٣٠ درصد محصولات فسادپذیر کشاورزی،بویژه انواع میوه و سبزی،وارد چرخه فرآوری می شوند.

- چرا با وجود اینکه کشور ما یک کشور کم باران است و سطح سفره های آب زیرزمینی کشور دارای افت شدیدی است،فقط کمتر از ١٠ درصد اراضی آبی کشور تحت آبیاری تحت فشار هستند.

-چرا  تراکتورها و کمباین ها شماره گذاری نمی شوند.

- چرا با وجود اینکه احداث سدها هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند،در بیش از ۶٠ درصد اراضی پایاب سدها،شبکه های انتقال آب و آبیاری از سد به مزارع وجود ندارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید