آموزش و پرورش در چین

تعداد نهایی فارغ التحصیلان از کالج ها  در سال2004 ، 8/2 میلیون نفر و در سال 2003 ،12/2 نفر بوده است.

  •   سن شروع مدرسه

ابتدایی(7-6 سال)

راهنمایی(12-11 سال)

کالج(16 سال)

برنامه آموزش اجباری 9 سال است.

  • اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش چین:

تعداد مدارس ابتدایی:

1997(629000 مدرسه)

تعداد دانش آموز ابتدایی::1996(15/136 میلیون)،1997(96/139 میلیون)، 1999(48/135 میلیون)

-تعداد مدارس مقطع دبیرستان:

1997(79000)،

-تعداد دانش آموزان مقطع دبیرستان:

 1996(19/60 میلیون)، 1997(49/52 میلیون)،1999(12/58 میلیون)

-تعداد کالج ها:

1995(054/1 میلیون)،1996(032/1 میلیون)، 1997(020/1 میلیون)

-تعداد دانشجویان کالج ها:

1995(926 هزار)،1996(966 هزار)، 1997(17/3 میلیون)، 1999(13/4 میلیون)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید