کوه اورس شاهرود

درخت اورس

گفته می شود که عمر این درخت اورس و یک درخت اورس دیگر که در ده متری آن قرار دارد بیش از سه هزار سال است.این دو درخت در محلی که به نام کوه اورس مشهور شده قرار دارند. کوه اورس در ادامه آبشارهای ابرسج قرار دارد. شما با چهار ساعت کوهپیمایی به بالای قله اورس می رسید.در مسیر چندین آبشار زیبا قرار دارد.چند گوسفندسرا که در شاهرود به آن آرام می گویند هم جلب نظر می کند.اگر بپرسید که چرا در این محل فقط دو درخت اورس باقی مانده است،شاید دلیل آن این باشد که اهالی معتقد هستند این دو درخت نظریافته هستند و اگر کسی به آنها آسیب برساند،خود دچار آسیب و مصیبت خواهد شد.از زیر تنه یکی از این درختان،چشمه ای خارج می شود. آبی سرد که امکان ندارد در گرمای امرداد ماه،بتوانید بیش از چند دقیقه پایتان را در آب نگه دارید.

/ 0 نظر / 85 بازدید