آبشار آلوچال

جمعه بیستم امرداد 96 به اتفاق جمعی از کوهنوردی با گروه هیرکان به آبشار آلوچال رفتیم.شب قبل هواشناسی پیش بینی کرده بود که احتمال بارندگی شدید و سیل در این منطقه وجود دارد.مسیر رفت عالی بود. در زیر آبشار مشغول عکس گرفتن بودیم که باران شروع شد.قبل از آن من و دکتر مجیدی زیر آبشار ،ایستادیم و کاملا خیس شدیم. چون هوا سرد بود بقیه از زیر قطرات آب آبشار فاصله می گرفتند.

باران به سرعت تبدیل به تگرگ شد و آب از همه جا روان بود. ما بیش از 40 دقیقه زیر تگرگ شدید،ایستاده بودیم و نه راه پس داشتیم و نه راه پیش.

مسیر آبشار آلوچال بگونه ای است که در سرعت بارندگی خیس و سر می شود و راه رفتن در این مسیر سر و پرشیب ،سخت می شود.

چند گروه کوهنوردی در این مسیر بودند.خلاصه مسیر دو ساعته ،شش ساعت و بیشتر بدرازا کشید. هر چند من و جودی و یک همراه دیگر،از مسیرهای دیگری ،راهمان را آسان کردیم و خیلی زودتر به مقصد رسیدیم. هلال احمر هم نیروهایش را اعزام کرده بود و به کمک کوهنوردان شتافت. به آنها خسته نباشید می گویم. چند عکس از دیروز جمعه

20/5/96

/ 0 نظر / 89 بازدید