انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی قابل دسترس ترین منبع انرژی در روی زمین است. این انرژی برای همگان قابل بهره برداری است. مصرف کنندگان بدنبال ذخیره کردن پولشان هستند،گروه های دولتی علاقمند به طبیعت، بدنبال  راه حلها و منابع تجدید پذیرند.

 

مقدمه

پس از تحریم نفت در سال 1973 توسط کشورهای عربی ،یک تجدید علاقمندی به انرژی خورشیدی بوجود آمد.با توجه به کمی منابع نفتی،دولت امریکا،400 میلیون دلار در هر سال  به تحقیقات انرژی های نواختصاص داد که بیش از یک میلیون دلار در سال برای تحقیقات انرژی خورشیدی بود. این بودجه در مقایسه با هزینه تحقیقات انرژی هسته ای ناچیز بود.اخیرا  نیاز جدیدی برای اختصاص منابع بیشتری به تحقیقات انرژی خورشیدی بوجود آمده است. در مقایسه با انرژیهای غیرتجدیدپذیر(زغال،نفت،اتمی)انرژی خورشیدی یک فرم از انرژی پاک تجدیدپذیر را مطرح می کند. عرضه  انرژی خورشیدی از گذشته تا حال وجود داشته و تا آینده فراهم خواهد بود.

 انرژی های خورشیدی غیر مستقیم:

بیوماس(Biomass)

ضایعات چوب و محصولات خشک قابل تبدیل به سوخت های زیستی هستند.گیاهان از طریق فتوسنتز،انرژی خورشید را کسب می کنند.در حدود یک قرن قبل ،هیزم  معمولترین فرم سوخت بود ،اگر چه دیگر فرم های انرژی اخیرا قابل استفاده شده اند،بیوماس هنوز بزرگترین فرم انرژی قابل دسترس در امریکا محسوب می شود.

نیروی باد

ارزانترین منبع از انرژی خورشیدی،نیروی باد است.نوسان ناشی از فشار بین دو مکان بواسطه انرژی خورشید،سبب وزش باد می شود.این شکل از انرژی برای به حرکت درآوردن توربینها بکار می رود که منجر به تولید الکتریسیته می شود. در کوههای راکی در جنوب وایومینگ متوسط سرعت باد در سال 21 مایل بر ساعت است که برای تولید الکتریسیته ایده آل است.

/ 1 نظر / 8 بازدید