نیروهای افسانه ای

نیروهای افسانه ای

ژاپنی ها از وجود سه نیرو آگاهی دارند.

نیروی شمشیرـ نشان از نیروی جنگ افزارها دارد؛

نیروی گوهرها(جواهرها) ـ نماد پول است؛

نیروی آینه ـ نماد خودآگاهی است.

بنا به افسانه ژاپنی، خودآگاهی گرانبهاترین نماد است.

دلیل برتری نیروی آینه نسبت به دیگر نیروها این است که آینه حقیقت را می گوید.

/ 0 نظر / 70 بازدید