فواید بازی شطرنج برای کودکان

فواید بازی شطرنج برای کودکان

کاملا واضح است که بازی شطرنج دارای فواید خودش است و در این موضوع شکی نیست. اما شبهه ای که وجود دارد این است که در آیا در دنیای خارج از شطرنج هم  این مزیت ها به درد می خورند؟

کودکانی که شطرنج بازی می کنند،در دوران جوانی در موارد زیر رشد خواهند داشت:

  • تمرکز
  • اعتماد به نفس
  • صبر
  • مهارت های تفکر منطقی
  • مهارت های حل مسأله
  • حافظه(مخصوصا حافظه فضایی)
  • چابکی مغزی(هوشی)
  • شکیبایی مغزی(هوشی)
/ 0 نظر / 111 بازدید