حوادث کار را جدی بگیریم

خبری را که برایتان می نویسم در روز 29 بهمن سال 1383 در شهر قم اتفاق افتاده است.

بی احتیاطی یک نوجوان 17 ساله دلخراش ترین مرگ سال را در قم رقم زد.در ساعت 15 روز چهارشنبه 28 بهمن ماه صمد کارگر 17 ساله یک کارگاه ساخت گل نرده در خیابان 24 متری شهیدستاری قم در حالی که با دستگاه نورد چهارپهلو که جهت آج دادن میلگرد استفاده می شود،کار می کرد.او هرگز تصور نمی کرد که بدنش تا دقایقی دیگر بطور فجیعی تکه تکه شود.غفلت صمد و عدم وجود حفاظ مناسب بر روی گاردان دستگاه، دست به دست هم دادند تا لباس صمد به گاردان دستگاه گیر کند و دستگاه نورد در یک لحظه این نوجوان را می بلعد و تکه تکه می کند.

همکاران صمد که از دیدن حادثه شوکه و مبهوت شده بودند،فقط توانستند دستگاه را خاموش کنند.و پس از دقایقی با سازمان آتش نشانی تماس بگیرند.صحنه حادثه به حدی دلخراش بود که ماموران واحد نجات آتش نشانی را هم بهت زده کرده بود.اعضای از هم پاشیده و استخوانهای خردشده بدن صمد را در طی حدود 86 دقیقه از لابلای چرخ دنده های دستگاه خارج کردند.

چه اقدامات ایمنی باید صورت می گرفت تا این حادثه وحشتناک اتفاق نیفتد؟

1.احتیاط در حین انجام کار توسط کاربر دستگاه

2.رعایت کلیه مسائل ایمنی از جانب کارگر و کارفرما

3. انتخاب لباس کار مناسب در حین انجام کار(لباسهای گشاد،دارای پارگی به راحتی در حین کار گاردانها،به دور گاردان گیر کرده و کارگر را درگیر حادثه ای وحشتناک می کنند.

4.نصب کلیه وسایل ایمنی بر روی دستگاه(گاردان این دستگاه نورد فاقد حفاظ ایمنی بوده است.

5.ارائه آموزشهای ایمنی به کاربران دستگاه ها،بخصوص دستگاه هایی که ماهیت کار آنها خطرزا می باشد.

6. در موردکاربران جوان و نوجوان همواره این خطر وجود دارد که مسائل ایمنی را دست کم بگیرند.سرپرستان این کاربران همواره باید این جنبه از شخصیت آنها را مد نظر داشته باشند.

/ 0 نظر / 10 بازدید