جنگل ابر و توت فرنگی( بوته ای)

 

نمی دانم چرا نام توت بوته ای که بومی جنگل های کشور ماست و در جنگل ابر به فراوانی دیده می شود،توسط کارشناسان باغبانی کشور به نام توت "فرنگی" نام گذاری شده و جالب تر اینکه اگر به متون نوشته شده در مورد توت فرنگی مراجعه کنید،نامی از ایران به عنوان موطن و یا محل رویش آن نمی یابید.ترجمه فارسی strawberry هم ما را به توت فرنگی نمی رساند.

توت بوته ای ، بومی جنگل ابر است .روز جمعه دهم اردیبهشت فرصتی دست داد و به اتفاق جمعی به جنگل ابر رفتیم. در آنجا فرصتی دست داد که توت بوته ای را در محل رویش بومی آن مشاهده کنیم.جنگل ابر مثل اغلب اوقاتی که آن را دیده بودم،زیبا،مه آلود و بکر بود. جنگل با صدای پرندگانش و صدای جویبارهای زیبایش ،سمفونی هیجان انگیزی را که دلپذیر و روح نواز بود،را تقدیم ما مسافرانش کرده بود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
علیرضا خدابنده

با سلام و عرض ارادت از مطالب ارائه شده استفاده کردیم لکن تصاویر و عکسها قابل روئیت نبود و آن هم به دلیل عدم استفاده از بارگذاری درست می باشد