بازدید دانشجویان

دانشجویان مرکر بمناسبت هفته پژوهش از کارخانجات سیم و کابل مغان(کارخانه مادر) بازدید کردند.در ذیل چند عکس از آن بازدید را قرار می دهم.

/ 0 نظر / 93 بازدید