گل گاوزبان در ارتفاعات رامسر

برای اینکه به روستای جنت رودبار بروید باید 6-5 کیلومتر بعد از رامسر(به سمت تنکابن)وارد جاده میرزا کوچک شوید و 25 کیلومتر بعد و در ارتفاعات البرز به روستای جنت رودبار می رسید.در روستاهای اطراف ،گل گاوزبان کشت می شود.بیشتر هم دیم است. در اینجا هم ،داستان همان داستان اشکورات است. کار سخت برداشت گل گاوزبان و قیمت کم آن ،حرف اولی است که از زبان کشاورزان می شنوید.

پرورش زنبور عسل هم در این مناطق به چشم می آمد.چنبه توریستی این منطقه هم ،عمده است.یکی از پارچه نوشته های فراوانی که در مسیر نصب شده بود و گردشگران را دعوت به رفتار زیست محیطی می کرد،چنین بود:

"چمع کردن زباله، وظیفه نیست، ولی نریختن زباله ،وظیفه است."

زیبایی منطقه چشم نواز است.

62blypcqxkr5ug1v55i4.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید