پنج مهارت ضروری برای بقاء کارآفرینی

پنج مهارت ضروری برای بقاء کارآفرینی

دانشمندان به ما می گویند که بشر در طی میلیونها سال،مهارت های تخصصی خود را که به ما بعنوان یک گونه، اجازه بقا و پیشرفت داده ،را توسعه داده است. برای کسب موفقیت در محیط پیرامون مان ، در هر دوره ای، از مرحله یادگیری ساخت و کاربرد ابزار، تا زبان و مهارت های اجتماعی ،اقدام به نوآوری و تطبیق با شرایط محیطی کرده ایم.

هنگامی که  فرضیه تکامل بعنوان یک حقیقت یا غیر آن،مورد قبول واقع می شود،یک چیز واضح است.در دنیای امروز،اگر بخواهید یک کارآفرین موفق باشید،مطمئنا این یک فرآیند تکاملی خواهد بود که باید متعهد به آن باشیم.به سخن دیگر، مهارت هایی وجود دارد که باید آنها را بیاموزیم و بمنظور کسب موفقیت در دنیای کسب و کار کنونی، آنها را بکار گیریم و همچنین نیاز داریم که این مهارت ها را با محیط پیرامونمان،تطبیق دهیم،و یا اینکه شبیه کارآفرینان عصر نئاندرتال عمل کنیم.در ذیل پنج مهارت مورد نیاز کارآفرینی دنیای کنونی مورد بحث قرار می گیرد:

تصمیم گیری

هیچ فردی نمی تواند انکار کند که توانایی در تصمیم گیری،یک مهارت مرکزی است که هر کارآفرینی برای اینکه موفق شود باید آن را دارا باشد.از همان شروع اقدام کارآفرینانه،باید تصمیمات دقیق بگیرید . و قبل از هر چیزی باید تصمیم بگیرید که مقصد کسب و کار کجاست.از اینجا به بعد،تصمیم گیری در مورد اقدام به بازاریابی، سرمایه گذاری،تولید(در بعضی وضعیت ها)، انتخاب فروشندگان،و دسته ای از داوری ها ،مورد نیاز است که باید اتخاذ شود.کلید راهنما این است که قاطع باشید و بجای ترس از اشتباه که منجر به عدم تصمیم گیری می شود، از اشتباهات درس بگیرید.

مهارت های مردمی

اغلب گفته می شود که مهم نیست شما در چه کسب و کاری هستید،در هر حال شما در تجارت با مردم هستید.چقدر این مطلب درست است.! حتی اگر کارتان مهتری و کوتاه کردن موی حیوانات خانگی مانند مهتری سگ باشد،باز این مردم هستند که سگ هایشان را نزد شما می آورند  و تصمیم می گیرند تا از خدمات شما در بین دیگر رقبایتان استفاده کنند.بنابراین بهتر است بدانید که چگونه با مردم وارد یک دادوستد صحیح شوید.این مهارتی است که هر کارآفرین موفقی آن را داراست. داشتن مهارتهای مردمی توسعه یافته برای سروکار داشتن با مشتریان،فروشندگان،سرمایه گذاران،مطبوعات و یا کارکنان ،تفاوت میان موفقیت و شکست را معنا می کند.

برنامه ریزی

توانایی هدایت یک پروژه به سمت آینده و بنا کردن یک برنامه برای رسیدن به اهداف ،مهارتی است که هر کارآفرینی را  موفق کند.

برنامه ریزی موثر چیزی است که شرکت را هدایت می کند و سرانجامی را که به سمت آن حرکت می کنیم،تعیین می کند.برنامه ریز ماهر می داند که برنامه ریزی فقط زمانی که با عمل همراه شود،یک مهارت موثر است،بنابراین آنها به برنامه ریزی نمی چسبند. لذا آنها برنامه ها را نقطه کانونی قرار می دهند،اما همراه با مختصری  انعطاف پذیری.

با فرمهای مختلف و زیاد برنامه ریزی موثر،می توان آن بیشتر یک هنر نامید تا یک مهارت.

فروش

همانطور که  قبلا بیان شد،هر کسب و کاری، تجارت با مردم است، و این هم درست است که در هر کسب و کاری که باشید، شما در کار فروش هستید.شما لازم نیست یک فروشنده باشید با این احساس که "چه گیر من خواهد کرد اگر که شما را امروز با ماشینم به مقصد برسانم" ،اما اگر در فعالیت معاوضه محصولات یا خدمات با پول هستید،شما در کار خرید و فروش هستید.و هر چه که در کار فروش مهارت داشته باشید،کسب و کار موفق تری خواهید داشت.بهر حال این فقط فروشندگان نیستند که برای فروش به آنها نیاز دارید. برنامه فروش شما به سرمایه گذاران، فرصتهای شغلی برای کارکنان بالقوه،یا بازاریابی برای گروه هدف،همه اینها بستگی به توانایی شما در فروش ایده هایتان دارد.

ارتباطات

اگر لفظ "آخرین ،ولی نه کمترین" یک موقعی درست باشد،همینجاست.مهارت ارتباطات، نقش بالاسری در اجرای تمام مهارتهای دیگر ایفا می کند.اگر این مهارت را دارا نباشید،هیچکدام از دیگر مهارتها،با وجود تلاش زیاد شما،توسعه نخواهد یافت.شما بدون مهارتهای ارتباطی، یک فروشنده بزرگ نخواهید شد ؛ مهارتهای برنامه ریزی شما اهمیت نخواهد داشت ،اگر که توانایی برقراری ارتباط موثر با برنامه را نداشته باشید،به سختی می توانید ادعای داشتن مهارت های مردمی قوی داشته باشید اگر که یک برقرارکننده ارتباط خوب نباشید؛ و مهم نخواهد بود که چه تصمیماتی را اتخاذ می کنید اگر که با افرادی که می خواهند آنها را اجرا کنند ،ارتباط موثری برقرار نکنید.

بنابراین از بین تمام مهارت هایی که در اینجا مطرح شد،در ابتدا کار بر روی مهارتهای ارتباطی را شروع کنید،اگر که این مهارت را بطور 100% دارا نیستید.منفعت آن به انحای مختلف بی اندازه خواهد بود.

البته مهارت های مهم دیگری وجود دارد که به عنوان یک کارآفرین باید دارا باشید.

/ 0 نظر / 74 بازدید