مدیریت زمان

مدیریت زمان

یک پروفسور در کلاس درس، رو به  دانشجویان  ایستاد و چند وسیله را روی میز خود مرتب کرد.

هنگامی که کلاس شروع شد، بدون هیچ صحبتی او یک  ظرف شیشه ای بزرگ خالی را بلند کرد و اقدام به پر کردن آن با سنگ کرد و تا دهانه آن را با سنگهای با قطر 5 سانتیمتر پر کرد.

سپس  رو به دانشجویان کرد و از آنان پرسید که آیا ظرف شیشه ای پر است؟

دانشجویان پاسخ دادند که بله،پر است.

پس از آن، پروفسور یک جعبه سنگریزه را برداشت و آن را بداخل ظرف شیشه ای خالی کرد.

ظرف را به آرامی تکان داد .سنگریزه ها به آرامی در فضاهای باز مابین سنگها قرار گرفتند.دانشجویان خندیدند.

پروفسور مجددا از دانشجویانش پرسید که آیا ظرف شیشه ای پر است؟

آنها، گفتند که ظرف پر است.

سپس پروفسور یک جعبه ماسه را برداشت و آن را به درون ظرف شیشه ای خالی کرد.آنرا تکان داد و ماسه ها در لابلای سنگریزه ها  پنهان شدند.

پروفسور گفت:اکنون،می خواهم درک کنید که این زندگی شماست.

سنگها ،چیزهای مهمی هستند.آنها خانواده شما،پدر و مادرتان،سلامتی تان،فرزندان تان و همه آن چیزهایی هستند که آنقدر مهم هستند که اگر آنها را از دست بدهید،ممکن است خودتان آسیب ببینید و نابود شوید.

سنگریزه ها آن چیزهایی هستند که در سطح پایین تر، در زندگی از اهمیت برخوردارند.سنگریزه ها،چیزهایی مانند شغل،خانه و ماشین را نمایندگی می کنند.

ماسه ها،چیزهایی کوچک در زندگی هستند. هستند.آنها همانند امور خرد و کوچک هستند.

اگر شما ماسه یا سنگریزه را اول در ظرف شیشه ای قرار دهید،جایی برای سنگ باقی نخواهد ماند.

این مشابه زندگی تان است.اگر شما تمام انرژی  و وقت خود را صرف امور خرد و کوچک کنید،شما هیچوقت جایی را برای امور مهمتر نخواهید داشت.

به اموری که در زندگیتان خیلی مهم هستند،توجه کنید و برای این امور مهم ،وقت بگذارید.

بعضی از این امور مهم عبارتند از:

برای خانواده تان وقت بگذارید.

برای کارکنانتان ،وقت بگذارید.

برای مشتریانتان، وقت بگذارید.

با کودکان خود بازی کنید.

برای کنترل بهداشتی خود،وقت بگذارید.

برای بازسازی خود،وقت بگذارید.

برای تجدید قوای خود،وقت پیدا کنید.

برای پیشگیری از مشکلات و سپس حل آنها،وقت بگذارید.

 در درجه نخست،از سنگها محافظت کنید.چیزهایی که واقعا مهم هستند.

اولویت های خود را تعیین کنید.بقیه،سنگریزه ها و ماسه هستند.

باور داشته باشید،بدانید که چه می خواهید ،باعث شوید که اتفاق بیفتد.

با بهترین آرزوها

/ 0 نظر / 13 بازدید