چگونه می توانیم یک تصمیم خوب بگیریم؟

چگونه می توانیم یک تصمیم خوب بگیریم؟

کلیدهای تصمیم گیری خوب:

 

  1. 1.  شناسایی راه حل ها و اهداف و نتایجی که انتظار بدست آوردن آنها را دارید.
  2. 2.  کارتان را انجام دهید.
  3. 3.  توفان ذهنی و مطرح نمودن چندین راه حل ممکن.
  4. 4.  سنجیدن احتمالات  یا نتایج ممکن.
  5. 5.  تهیه لیستی از موافقان و مخالفان
/ 0 نظر / 38 بازدید