دشت شقایق های کالپوش و زیبایی های آن

یک جنبه از میراث کشاورزی، میراث طبیعی کشاورزی است. دشت شقایق ها در کالپوش شاهرود،یکی از نمونه های این میراث طبیعی است. زیبایی این دشت، یک امکان بالقوه برای رشد و پیشرفت این منطقه است.

 

کالپوش را باید ببینید.در موردش می توان خیلی نوشت. ولی وقتی که گلهای شقایق ،سرخی خود را تقدیم طبیعت زیبا می کنند،فقط باید دشت شقایقها را دید.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید