مقایسه آموزشهای نظری و کاربردی

مشخصات آموزشهای نظری:

١)آموزشهای نظری درصدد خلق ابعاد سمبولیک،زیباشناختی،وحدت طلبی،درک آگاهی و فرا آگاهی و خلق روابط جدید در قلمرو علوم است.

٢)آموزشهای نظری درصدد خلق تردیدهای جدید است.

٣)آموزشهای نظری به خلق روش شناختی در امر عادات فکرکردن می پردازد.

۴)آموزشهای نظری درصدد خلق شقوق و امکانات جدید با یک زبان تکنیکی و فنی جدید است.

۵)محوریت حرکتی آن،آینده پژوهی است.

مشخصات و ویژگیهای آموزشهای کاربردی:

١)درصدد ایجاد یقینیات با توجه به مبانی نظری آنها(مفاهیم فنی،فرآیندها،مواد و ابزارها)با تجزیه و تحلیل خصوصیات فراگیران به صورت امن و کارآمد می باشد.

٢)مهارت جو است.(آموزش برنامه ریزی شده گام به گام برای دانش و مهارتهای کاملا مشخص است.)

٣)کارمدار است.(آموزش منجر به انجام فعالیت،وظیفه،تکلیف ،شغل یا کار است و نوع آموزش،فعالیت مدار است.)

۴)آموزش جهت حل مسائل معین در فرآیند کار است.

۵)از نظر جهت گیری اجرایی،مدل طلب و گذشته گراست. و فراگیران را برای زندگی واقعی تربیت می کند و تاکید بر چگونه دانستن(know how) و قابلیت انجام کار(ability to do)دارد.

بنابراین وجوه اشتراک هر دو آموزش استفاده از مبانی تئوریهای تبیینی و نظری که نقشه کار را بطور سیستماتیک فراهم آورد،می باشد.

نقطه افتراق آموزشهای کاربردی در کاربست گام به گام آموزش برنامه ریزی شده مهارتی با توجه به خصوصیات یادگیرنده و طراحی خاص با توجه به نیازهای قابل انداره گیری،قابل رویت و قابل مشاهده یادگیرنده می باشد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ذهن زیبا

وبلاگتون خیلی قشنگ بود لذت بردیم اگه میشه یه سری هم به سایت ذهن زیبا بزنید http://bmind.ir