تاریخ کشاورزی امریکا-اقتصاد مزرعه

قرن هفدهم:

کشاورزان نزدیک محل های حمل و نقل آبی،برخی از محصولات را برای تجارت پرورش دادند.

کشاورزان دور از ساحل و دور از مرکز به کشاورزی معیشتی اهمیت دادند.

قرن هجدهم:

کشاورزان شمالی انواع متنوعی از محصولات و چارپایان اهلی را پرورش دادند که در بعضی مواقع مکمل صنعت بود.

کشاورزی جنوب متکی بر اقتصاد و کشت و زرع،صدور فراوان محصولات کشاورزی بود.

1776:

اعلامیه استقلال منجر به از بین رفتن کنترل بریتانیا بر صدور محصولات زراعی،محدودیت بر صدور اسناد مالکیت اراضی و محدودیت در زیست گاه های غرب کشور شد.

1786:

شورشshay ، یک شورش دهقانی علیه کاهش قیمت ها و رکود

1986-1790:

شاغلین بخش کشاورزی از 90 درصد به 9/2 درصد کاهش یافت.

1791:

اولین بانک ملی امتیاز گرفت.

 

40-1817:

تضاد بین تجارت  و کشاورزی مورد علاقه جنوب،جنوب را علاقمند به  اعمال یک تعرفه  گمرکی سنگین حمایتی نمود.

 

1832:

تاسیس بانک ایالات متحده سبب بروز بحران تندی بین بستانکاران شهری و بدهکاران جنوب و غرب شد.

 

61-1850:

جنوب با اقتصاد کشاورزی اولیه ،از نظر سیاسی قوی

 

 

 

 

 

 

65-1861:

کشمکش حقوق مدنی

1900-1865:

Greenbackerها و بعدا پوپولیست ها  به نمایندگی بدهکاران،با کاهش قیمتها،افزایش نرخ حمل و نقل و انحصار مبارزه کردند. اینها بدلیل عواقب جنگ داخلی بود که قدرت را از اقتصاد مبتنی بر زمین به اقتصاد تجاری منتقل کرد.

1869:

لویس مک موری(Louis McMurray) با کشاورزان حومه فردریک(Frederick, MD) قراردادی مبنی بر خرید سبزیجات آنها برای کنسروکردن سبزیجات در کارخانه خود بست. (شروع ادغام های عمودی)

 

تاریخ کشاورزی امریکا-اقتصاد مزرعه

 

1873:

از رونق افتادن نقره که مشهور به جنایت 73 است.

 

1919-1889:

 روزگار شکوفایی مزارع

 

دهه 1910:

افزایش اعتبار مزارع،رویکرد پیوسته رشد مناطق روستایی بود.

1913:

قانون ذخیره فدرال تصویب شد.

 

1918-1914:

جنگ جهانی اول

1917:

ورود ایالات متحده به جنگ

 

دهه 1920:

مازاد کشاورزی رویکرد عمده کشاورزی بود.

1920:

سقوط قیمتهای کشاورزی

40-1921:

رکود طولانی مدت کشاورزی

 

1932:

قیمتها و درآمد کشاورزی به پایین ترین حد خود کاهش یافت.

 

45-1939:

جنگ جهانی دوم

1941:

ورود امریکا در جنگ

60-1945:

توسعه ادغام عمودی مخصوصا در صنعت جوجه سوخاری

 

1950:

مازاد فراوان در کشاورزی

53-1950:

جنگ کره

 

1966:

قانون حداقل حقوق فدرال کارگران بعضی از مزارع را شامل شد.

73-1964:

جنگ ویتنام

 

 

1972:

فروش گندم به روسیه،قیمتهای بالاتر کشاورزی را بدنبال داشت.

 

 

دهه 1980:

بحران مالی سبب مقروض شدن شدید کشاورزان شد.

 

دهه 1990:

رشد متمرکز در تولیدات مورد نیاز صنعت،عمل آوری محصولات و فروش بازرگانی،اغلب مزارع را به بستن قراردادها متقاعد کرد،ادغام های عمودی رشد کردند.

1996:

برداشت خا لص مزارع به 549 بیلیون دلار رسید.

99-1998:

کاهش قیمتها سبب افزایش فراوان مازاد محصولات شد.

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید