کارآفرینان اجتماعی

نیک مون بنیان گذار شرکت اپروتک یکی از کارآفرینان اجتماعی یا سرمایه دار دل رحم است.او به همراه دوست و همفکر خود" فیشر" شرکت اپروتک را تاسیس کرده اند.این شرکت وسیله تازه ای برای آبیاری مزارع تولید کرده است که در یک ساعت،کار ده ساعت آبیاری سنتی را انجام می دهد.این وسیله آبیاری که "پمپ پول ساز" نام گرفته است،در کشور کنیا بسیار محبوب است.و در یک مدت موتاه 32هزار کنیایی آن را خریداری کرده اند.درآمد کشاورزان تهی دست را بطور میانگین 10 برابر افزایش داده است.نیک مون معتقد است" کشاورزان تهی دست و اصولا تهی دستان نیازمند ترحم و صدقه نیستند.فقیران فرصت و ابزار می خواهند تا نهایت بهره را از مهارت ها و روحیه کارآفرینی ببرند.پرداخت صدقه و اعانه به فقیران رویکرد مناسبی نیست..."

/ 0 نظر / 9 بازدید