زندگی به شیوه ارگانیک در روستاهای گیلان

حتما آویزان کردن دسته های سیر را در پیشخوان منازل روستایی گیلان دیده اید.بوی سیر باعث فراری دادن حشرات و بخصوص پشه ها می شود.

در سفر به اشکورات رودسر،متوجه یک رفتار ارگانیکی دیگر در روستاهای گیلان شدم.

 مورچه در همه جا وجود دارد و مورچه ها بیش از هر چیز دیگری به قند ،علاقه نشان می دهند.شما درب قندان را باز می کنید و متوجه می شوید که تعداد زیادی مورچه،داخل قندان است.اگر آنها را بترسانید و بخواهید آنها را به اجبار از روی قندها فراری دهید،اسید فرمیک ترشح می کنند .

برای فراری دادن مورچه ها و دور کردن آنها از قندان قند،در روستاهای اشکورات، از لیمو خشک استفاده می کنند.یکی دو تا لیموی خشک را درون قندان می گذارند و دیگر مورچه ها سراغ قندان را نخواهند گرفت.

زندگی به شیوه ارگانیک،در درون زندگی قدیمی و در روستاهای ما جاری است. آن را بیاموزیم و با ثبت آن به حفظ میراث کشاورزی کشورمان کمک کنیم.

این میراث،غنی و ارزشمند است.ارزشهای علمی آن بیش از آن چیزی است که در وهله اول به نظر می رسد.

/ 0 نظر / 6 بازدید