همایش مقالات دانشجویی در مورد گل و گیاهان زینتی

 انجمن علمی دانشجویان باغبانی مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود و انجمن علمی دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور شاهرود،همایش مقالات علمی دانشجویی در مورد گل و گیاهان زینتی را برگزار خواهند کرد.

این همایش در آبان ماه 1389 در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود برگزار خواهد شد. آقای مهندس اسماعیل باباخانزاده به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب شده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید